Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Explorıng the Drıven Servıce Qualıty Dımensıons for Hıgher Educatıon Based on Mcdm Analysıs

4th International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2022), Azerbaijan, 21 May 2022

Fiziksel Mekânların Ortak Kullanıldığı Durumu Dikkate Alan Dinamik Ders Programı Çizelgeleme Modeli

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.253-254