Education Information

Education Information

 • 2009 - 2010 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı (Yatay Geçiş), Turkey

 • 2005 - 2009 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Adli Muhasebe Eğitimi ve Türkiye'de Adli Muhasebe Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma Sustainable Development

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Arabic

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019Eğiticinin Eğitimi

  Education Management and Planning , Sakarya Üniversitesi

 • 2014Sosyal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlanması ve Yürütülmesi

  Project Management , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2013KGK, Muhasebe Meslek Mensuplarına İlişkin Geçiş Dönemi Bağımsız Denetçilik Eğitimi

  Vocational Training , Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu