Araştırma Alanları

EĞİTİM VE EĞİTİM ARAŞTIRMASI

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları, teorik eğitimden uygulamalı, anaokulundan doktora derecesine kadar, eğitimin tüm alanlarındaki kaynakları kapsar. Bu kategoride pedagoji ve metodolojinin yanı sıra eğitim tarihi, okuma, müfredat çalışmaları, eğitim politikası, eğitim sosyolojisi ve ekonomisi, sınıfta bilgisayar kullanımı gibi kaynaklar yer almaktadır.

MİMARİ

Mimarlık, özellikle sanat ve tasarım yapılarının tasarım ve inşaatı ile ilgili olan kaynakları kapsamaktadır. Bu kategoride ayrıca mimari tarih, peyzaj mimarlığının yanı sıra şehir ve ülke planlama ve tasarım kaynakları da yer almaktadır.

SANAT

Sanat, görsel anlatımın tüm alanlarında - grafik, basım, resim, heykel ve fotoğraf - yanı sıra interaktif ve elektronik sanatı da kapsar. Bu kategoride ayrıca sanat tarihi, müze bültenleri ve müze yönetimi üzerine yayınlar bulunmaktadır.

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Kültürel çalışmalar, sosyo-politik, tarihsel ve coğrafi bağlamlarında modern kültürel fenomenlerin, uygulamaların ve ürünlerin disiplinler arası, teorik-eleştirel çalışmasına ilişkin kaynakları kapsamaktadır.

İNŞAAT VE YAPI TEKNOLOJİSİ

İnşaat ve Yapı Teknolojisi, yapıların (örneğin, binalar, barajlar, köprüler, tüneller) fiziksel özellikleri ve tasarımı ve bunları inşa etmek için kullanılan malzemeler (beton, çimento, çelik) hakkında bilgi sağlayan kaynakları içermektedir. Bu kategoride ele alınan diğer konular arasında ısıtma ve iklimlendirme, enerji sistemleri ve iç mekan hava kalitesi bulunmaktadır.

MÜHENDİSLİK, ÜRETİM

Mühendislik, İmalat, hammaddelerin son kullanım ürünleri veya işlenmiş materyallere dönüştürülmesi ile ilgili kaynakları kapsamaktadır. Bu kategorideki konular arasında bilgisayarla bütünleşik üretim (CIM), bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM); ürünlerin, araçların ve makinelerin tasarımı; kalite kontrol; zamanlama; üretim; ve envanter kontrolü.

ROBOT

Robotik, robotların tasarım, eğitim ve uygulamalarına, çeşitli manipülasyon ve lokomosyon görevlerini yerine getirebilen mekanik aygıtlara ayrılmış mühendislik dalını kapsayan kaynakları içerir. Bu kategorideki kaynaklar, mekanik ve elektrik mühendisliği, sibernetik, biyonik ve yapay zeka alanlarından oluşmaktadır.