Araştırma Alanları

ENERJİ VE YAKITLAR

Enerji ve Yakıtlar, yenilenemeyen (yanıcı) yakıtların (odun, kömür, petrol ve gaz gibi) ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, vb.) Geliştirilmesi, üretimi, kullanımı, uygulanması, dönüştürülmesi ve yönetimine ilişkin kaynakları kapsamaktadır. hidroelektrik). Not: Nükleer enerji ve nükleer teknoloji ile ilgili kaynaklar NUCLEAR BİLİM & TEKNOLOJİ kategorisinde yer almaktadır.

MÜHENDİSLİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Mühendislik, Elektrik ve Elektronik, elektrik uygulamalarıyla ilgilenen kaynakları, genellikle motorlar ve jeneratörlerdeki gibi iletkenler aracılığıyla akım akışını ilgilendiren kaynakları kapsar. Bu kategori ayrıca, gazların veya vakumun yanı sıra yarı iletken ve süper iletken malzemeler yoluyla elektriğin iletimini kapsayan kaynakları içerir. Bu kategorideki diğer ilgili konular arasında görüntü ve sinyal işleme, elektromanyetik, elektronik bileşenler ve malzemeler, mikrodalga teknolojisi ve mikroelektronik bulunmaktadır.

MÜHENDİSLİK, ÜRETİM

Mühendislik, İmalat, hammaddelerin son kullanım ürünleri veya işlenmiş materyallere dönüştürülmesi ile ilgili kaynakları kapsamaktadır. Bu kategorideki konular arasında bilgisayarla bütünleşik üretim (CIM), bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM); ürünlerin, araçların ve makinelerin tasarımı; kalite kontrol; zamanlama; üretim; ve envanter kontrolü.

ROBOT

Robotik, robotların tasarım, eğitim ve uygulamalarına, çeşitli manipülasyon ve lokomosyon görevlerini yerine getirebilen mekanik aygıtlara ayrılmış mühendislik dalını kapsayan kaynakları içerir. Bu kategorideki kaynaklar, mekanik ve elektrik mühendisliği, sibernetik, biyonik ve yapay zeka alanlarından oluşmaktadır.

ULAŞIM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

Ulaştırma Bilimi ve Teknolojisi, mal ve halk hareketlerinin her yönüyle, aynı zamanda ulaşım sistemlerinin tasarım ve bakımında kaynakları kapsamaktadır. Bu kategoride ele alınan konular arasında lojistik, taşıt tasarımı ve teknolojisi ve ulaşım bilimi ve teknolojisi yer almaktadır. Not: Taşımacılık güvenliği, politikası, ekonomisi ve planlaması üzerine yoğunlaşan kaynaklar, SSCI'da ULAŞIM kategorisinde görünmektedir.

OTOMASYON & KONTROL SİSTEMLERİ

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri, insan müdahalesinin gerekliliğini en aza indiren süreçlerin ve sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesine ilişkin kaynakları kapsamaktadır. Bu kategorideki kaynaklar, kontrol teorisi, kontrol mühendisliği ve laboratuvar ve üretim otomasyonunu kapsamaktadır.