Araştırma Alanları

MALZEME BİLİMİ, KARAKTERİZASYON VE TEST

Malzeme Bilimi, Karakterizasyon ve Test, malzemeleri değerlendirmek ve test etmek için kullanılan tekniklere odaklanan kaynakları kapsar. Bu teknikler tahribatsız muayene, kırınım analizi, elektron mikroskobu, elektron spektroskopisi, iyon ışın analizi, mekanik test, optik karakterizasyon ve taramalı tünelleme mikroskobunu içerir.

METALURJİ VE METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ

Metalurji ve Metalurji Mühendisliği, metalik bir elementi doğal olarak meydana gelen durumundan izole etmek, inceltmek ve faydalı bir alaşım veya ürüne dönüştürmek için kullanılan çok sayıda kimyasal ve fiziksel süreci kapsayan kaynakları içerir. Bu kategorideki konular arasında korozyon önleme ve kontrolü, hidrometalurji, pirometalurji, elektrometalurji, faz dengesi, demir üretimi, çelik yapımı, oksidasyon, kaplama ve kaplama, toz metalurjisi ve kaynak bulunmaktadır.