Urogenital farmakoloji ve toksikoloji araştırma grubu

Ürogenital sistem hastalıklarının deneysel modelleri, yeni ilaç ve ilaç yeniden konumlandırma çalışmaları yapmak isteyen, ilgilenen tüm araştırmacıları işbirliğine ve bilgi/deneyimimizi paylaşmaya davet ediyoruz.