Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği

  • Bilgi Gizleme

  • Yazılım

  • Programlama Dilleri

  • Yazılımla Hesaplama

  • Mühendislik ve Teknoloji