General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri

Metrics

Publication

5
UN Sustainable Development Goals