Prof. AYGÜN ERDOĞAN


Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şehir Planlama


Research Areas: Criminal Research, Security Strategies, Geographic Information Systems, Environmental Information Systems, Spatial Data Infrastructures, Regional Planning, Urban Planning and Development

Email: aygun@ktu.edu.tr
Office Phone: +90 462 377 4071
Web: https://avesis.ktu.edu.tr//aygun
Office: Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Z007
Address: KTU Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 61080 Merkez-Trabzon

Metrics

Publication

59

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

10

H-Index (Scopus)

2

Project

9

Thesis Advisory

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

Received her honors bachelor’s degree (in the third place) in City and Regional Planning (1997), master’s degree in Geodetic and Geographic Information Technologies (2000), and PhD. degree in City and Regional Planning (2007) from Middle East Technical University. Became an Erasmus Scholar in Dortmund University (2005-06) and a Visiting Research Scholar in University of Florida (2012-13). Currently works as an Associate Professor at Karadeniz Technical University, Department of Urban and Regional Planning. Major research interests include GIS and quantitative analysis, spatial database design, environmental/cultural site planning, crime mapping and its place-based prevention. 

Education Information

2012 - 2013

2012 - 2013

Post Doctorate

University of Florida, College of Design, Construction and Planning, Urban and Regional Planning, United States Of America

2000 - 2007

2000 - 2007

Doctorate

Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Şehir Ve Bölge Planlama, Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Postgraduate

Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Jeodezi Ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Middle East Technical University, Faculty Of Architecture, Şehir Ve Bölge Planlama , Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Exploring Crime in a Spatial and Temporal Context: Suitable Response Strategies for Urban Planning and Policing by the Case of Etlik Police Station Zone Sustainable Development

Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Şehir Ve Bölge Planlama

2000

2000

Postgraduate

Sustainable / Environment Friendly Development Planning of Fethiye-Kayaçukuru Using GIS-based Techniques Sustainable Development

Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Jeodezi Ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri

Foreign Languages

A1 Beginner

A1 Beginner

German

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2015

2015

Eğitimde İnsan Hakları Belgeselleri Çalıştayı

Other

BSB & Alliance Cine

2014

2014

TÜBİTAK Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

Education Management and Planning

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2010

2010

Türkiye Çevresel Veri Değişim Ağı Projesi kapsamında Veri Kodlayıcıları için TEIEN Sistem Eğitimi

Education Management and Planning

Çevre ve Orman Bakanlığı

2009

2009

Korunan Alanların Yönetimi ve Planlaması Eğitimi

Education Management and Planning

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

2009

2009

Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitim Semineri

Education Management and Planning

Çevre ve Orman Bakanlığı

2009

2009

Çevre ve İmar Hukuku Eğitim Programı Semineri

Education Management and Planning

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

2006

2006

Proje Yönetimi Semineri

Education Management and Planning

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

2006

2006

Stratejik Planlama Eğitimi

Education Management and Planning

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

2005

2005

Deusch als Fremdsprache

Foreign Language

Dortmund -Teknik- Üniversitesi, Sprachenzentrum

2005

2005

AB Katılım Önc.Mali İşbir.,Proje Çev.Yön.Tem.İlkeleri, Çev.Mevz.nın AB Müktesebatına Uyumlaştırması

Education Management and Planning

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Avrupa Birliği Gn. Sekreterliği

2004

2004

Capacity Building of Human Resources in Environmental Problems

Education Management and Planning

Forgea International and ICS UNIDO

2001

2001

Kurumsal Verimlilik Eğitim Programı

Education Management and Planning

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Çevre Bakanlığı

Research Areas

Criminal Research

Security Strategies

Geographic Information Systems

Environmental Information Systems

Spatial Data Infrastructures

Regional Planning

Urban Planning and Development

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

2017 - 2023

2017 - 2023

Associate Professor

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

2010 - 2017

2010 - 2017

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Researcher

University of Florida, College Of Design, Construction And Planning , Urban And Regional Planning

2005 - 2006

2005 - 2006

Student

Universitaet Dortmund, Faculty Of Spatial Planning, Program Of Spatial Planning For Regions İn Growing Economies

1998 - 2001

1998 - 2001

Expert

Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Jeodezi Ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

2017 - 2020

2017 - 2020

Head of Department

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

2013 - 2017

2013 - 2017

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

2013 - 2014

2013 - 2014

Head of Department

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Notes Left From A Displaced City: Yusufeli

Türk E., Erdoğan A.

Mimarlık , vol.411, no.1, pp.48-53, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

Mekan ve suç: Suç Haritalaması ve diğer analitik yaklaşımlar

Erdoğan A., Düzgün H. Ş.

Polis Dergisi , vol.9, no.36, pp.482-490, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Bölgesel Düzeydeki Üst Kademe Mekansal Planların Nüfus Hesaplama Yöntemleri Kapsamında Sorgulanması

Türk E., Erkan G. H., Erdoğan A.

21. BBTMK Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi , Ankara, Turkey, 26 May - 28 September 2022, pp.6-7 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Yeni Geleceğin Mekanları için Kuramsal bir Ele Alış: Belirsizlik İlkesi Altında Planlama

Öztürk M., Erdoğan A.

8. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Konya, Turkey, 2 - 04 December 2021, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Plans for the Crises (!)? Planning against the Risk of Crises?

Öztürk M., Erdoğan A.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 44. Kolokyumu, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2020, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

2015

2015

Bölgesel Ölçekli Plan Kararları ile Alt Ölçekli Kentsel Gelişmeler Arasındaki Uyumun İrdelenmesi: Trabzon Örneği

Sulak B., Erdoğan A.

15. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 3 - 04 December 2015, pp.311-338

2015

2015

Kente Müdahalenin Aracı Olarak (!) Planlama: Trabzon-Çukurçayır Kentsel Gelişim Süreci

Öztürk M., Sulak B., Erdoğan A.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 08 November 2015, pp.483-501

2014

2014

Jakarta as Freilicht Museum of Architectural History

Hernowo B., Erdoğan A.

International Seminar Architecture-Design-Art + Engineers 2014, Jakarta, Indonesia, 01 December 2014, pp.35-44

2013

2013

Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallere Yönelik Planlama Yaklaşımı Önerisi

Acil Ö., Erdoğan A.

4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Mersin, Turkey, 28 - 30 November 2013, pp.443-457

2013

2013

Bayburt'un İçinde Yer Aldığı Bölge Planı ve Projeler Kapsamında Değerlendirilmesi

Erdoğan A.

Bayburt Şehircilik Kongresi, Bayburt, Turkey, 18 May 2013, pp.183-196

2013

2013

Location of Voucher Holders Before and After the Housing Crisis: A New Methodology

Wang R., Erdoğan A., Stewart C., Arafat N.

Urban Affairs Association 43rd Annual Conference, California, United States Of America, 3 - 06 April 2013, pp.1

2010

2010

Reflections of Place-Based Crime Prevention Strategies on Planning System and Urban Transformation: A Developing Country Perspective

Erdoğan A.

International Planning History Society Conference 2010, İstanbul, Turkey, 12 - 15 July 2010, pp.1 Sustainable Development

2009

2009

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinde Alan Yönetimi ve Çevre Düzeni Planı Kararlarının CBS Desteği ile Oluşturulması

Erdoğan A., Meriç S.

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2009 , İzmir, Turkey, 2 - 06 November 2009, pp.1-6

2009

2009

An Elaborative and Comparative Approach for the Construction of a Database for Crime Mapping

Erdoğan A.

IVth Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2009, pp.1 Sustainable Development

2004

2004

An Integrated Approach for Mapping and Spatial Analysis of Auto Theft and Theft From Auto Criminal Incidents

Erdoğan A., Düzgün H. Ş.

The Seventh Annual International Crime Mapping Research Conference, Massachusetts, United States Of America, 31 March - 03 April 2004, pp.1 Sustainable Development

2003

2003

A methodology for mapping and spatial analysis of auto theft and theft from auto incidents in the City of Konya

Duzgun H., ERDOĞAN A.

3rd European-Academy-of-Forensic-Science Meeting, İstanbul, Turkey, 22 - 27 September 2003, vol.136, pp.15-16 identifier

2003

2003

Statistical Approaches in GIS-Based Techniques for Sustainable Planning: Kayaçukuru Case

Erdoğan A., Düzgün H. Ş.

43rd Congress of the European Regional Science Association, Jyvaskyla, Finland, 27 - 30 August 2003, pp.1-20

2002

2002

Sürdürülebilir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması: Kayaçukuru Örneği

Erdoğan A.

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 - 18 October 2002, pp.468-481

2001

2001

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre ve Planlama Politika ve Uygulamalarının Sürdürülebilirlik Kavramı Çerçevesinde İrdelenmesi

Yenice Z. F., Keskin L., Erdoğan A.

5. Türkiye Şehircilik Kongresi:Avrupa Birliği Süreci ve Planlama Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2001, pp.267-282 Sustainable Development

1999

1999

Kent Veri Tabanlarının Oluşturulması: Fethiye-Kayaçukuru'na Uygulanması

Erdoğan A.

Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 1999, pp.249-272

Books & Book Chapters

2023

2023

Veri Tabanı

Erdoğan A.

in: Kırsal Yerleşme Planlaması , Şeyda Bülbül Arıoğlu, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.97-107, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Varlık Temelli Değerlendirme

Erdoğan A.

in: Kırsal Yerleşme Planlaması , Şeyda Bülbül Arıoğlu, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.120-150, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Salacık Yapısal Planı, Eylemler ve Plan Notları

Sancar C., Erdoğan A.

in: Kırsal Yerleşme Planlaması , Şeyda Bülbül Arıoğlu, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.175-194, 2023 Sustainable Development

2021

2021

The Impact of COVID-19 on the Rural Second Home Tourism: Case of Eastern Black Sea Region, Turkey

Türk E., Erdoğan A., Sulak B., Erkan G. H.

in: Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry, Mahmut Demir,Ali Dalgıç,Fatma Doğanay, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.703-727, 2021 Sustainable Development

2020

2020

Suçun Mekân ve Zamanda İncelenmesi: Kentsel Planlama, Tasarım ve Polislik İçin Stratejiler

Erdoğan A.

in: Şehir ve Güvenlik, Orçun İmga,Emir Osmanoğlu, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.137-175, 2020

2020

2020

Konut Bölgelerinde Yaşam Kalitesi–Erişebilirlik

Erdoğan A.

in: Trabzon Şehircilik Şûrası, Dilek Beyazlı, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.49-76, 2020

2020

2020

Konut Bölgelerinde Yaşam Kalitesi–Erişebilirlik

ÖKSÜZ A. M., ERDOĞAN A., ÖZLÜ S.

in: Trabzon Şehircilik Şûrası içinde Konut Bölgelerinde Yaşam Kalitesi–Erişebilirlik, Dilek Beyazlı, Editor, KTÜ Basımevi, Trabzon, pp.49-76, 2020

2016

2016

Bugünden Yarına Bayburt

Beyazlı D., Erdoğan A., Kiper N.

Kütür Bilimleri Akademisi, İstanbul, 2016

2016

2016

Kanuni Yerleşkesinin Fiziki ve Kurumsal Yapılanması

Kiper N., Erdoğan A., Türk E.

in: Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Stratejik Master Planı, Aygün Erdoğan,Dilek Beyazlı,Seda Özlü, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.31-75, 2016

2016

2016

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Kesitindeki Bayburt’un Bölge Planları ve Projeleri Kapsamında Degerlendirilmesi

Erdoğan A., Beyazlı D.

in: Bugünden Yarına Bayburt, Beyazlı D.,Erdoğan A.,Kiper N., Editor, Kültür Bilimleri Akademisi Yayınları, İstanbul, pp.1-12, 2016

2016

2016

Kanuni Yerleşkesinin Mevcut Durum Analizi

Erdoğan A., Beyazlı D.

in: Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Stratejik Master Planı , Aygün Erdoğan,Dilek Beyazlı,Seda Özlü, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.79-95, 2016

2016

2016

Kanuni Yerleşkesinin Ulaşımı, Trafiği ve Sorunları

Sancar C., Beyazlı D., Erdoğan A.

in: Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Stratejik Master Planı , Aygün Erdoğan,Dilek Beyazlı,Seda Özlü, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.99-137, 2016

2015

2015

Kent Planlama ve Polislikte Çevresel Tasarımla Suçun Önlenmesi (ÇEVTAS) Yaklaşımıı

Erdoğan A., Kün U.

in: Çağdaş Kolluk Stratejileri, Ekrem Muş,M. Alper Özer, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.55-100, 2015

1998

1998

Alternative and Progressive Examples of Environmental and Ecology Friendly Settlements and of Sustainable Development

Erdoğan A., Bihi I.

in: 2000 li Yıllarda Selçuk, Erhan Acar,Mustafa Aslaner,Adnan Barlas,Asuman Erendil,Çetin Göksu,Çağatay Keskinok,G. Berna Özcan,Dilek Postacıoğlu, Editor, Selçuk Belediyesi Yayınları, Arkadaş Matbaacılık, İzmir, pp.61-73, 1998

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Security Journal

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2013 - Continues

2013 - Continues

The Regional Science Association InternationalSustainable Development

Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Bölge Bilimi Türk Milli KomitesiSustainable Development

Member

2004 - Continues

2004 - Continues

Doğal Denge DerneğiSustainable Development

Member

2002 - Continues

2002 - Continues

Şehir Plancıları Odası

Member

Scientific Refereeing

May 2023

May 2023

SECURITY JOURNAL

Journal Indexed in SSCI

November 2022

November 2022

SECURITY JOURNAL

Journal Indexed in SSCI

April 2021

April 2021

SECURITY JOURNAL

Journal Indexed in SSCI

February 2021

February 2021

Megaron

Journal Indexed in ESCI

September 2020

September 2020

SECURITY JOURNAL

Journal Indexed in SSCI

May 2020

May 2020

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Karadeniz Technical University, Turkey

October 2019

October 2019

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE

Journal Indexed in AHCI

August 2019

August 2019

Planlama/Planning

Journal Indexed in ESCI

October 2018

October 2018

Planlama/Planning

Journal Indexed in ESCI

August 2018

August 2018

Planlama/Planning

Journal Indexed in ESCI

June 2017

June 2017

Journal of Environmental Psychology

Journal Indexed in SSCI

February 2017

February 2017

Planning Practice and Research

Other Indexed Journal

October 2016

October 2016

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2016

September 2016

Journal of Environmental Psychology

Journal Indexed in SSCI

November 2015

November 2015

Journal of Environmental Psychology

Journal Indexed in SSCI

July 2015

July 2015

Journal of Environmental Psychology

Journal Indexed in SSCI

April 2015

April 2015

Journal of Environmental Psychology

Journal Indexed in SSCI

December 2014

December 2014

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey

July 2014

July 2014

Project Supported by Higher Education Institutions

January 2013

January 2013

Journal of Environmental Psychology

Journal Indexed in SSCI

Scientific Consultations

2022 - 2022

2022 - 2022

Other

TÜBİTAK

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Turkey

2020 - 2021

2020 - 2021

Project Consultancy

TÜBİTAK

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Turkey

2020 - 2020

2020 - 2020

Other

TÜBİTAK

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Turkey

2008 - 2009

2008 - 2009

Other

Doğal Denge Derneği

2005 - 2005

2005 - 2005

Other

Doğal Denge Derneği

Tasks In Event Organizations

Awards

May 2005

May 2005

Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması

Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi

September 1995

September 1995

İzmir-Selçuk 2015 Planlama Çalışması

Selçuk (İzmir) BelediyesiCongress and Symposium Activities

27 September 2023 - 29 September 2023

27 September 2023 - 29 September 2023

LIVENARCH-VII 2023 International Congress

Session Moderator

Trabzon-Turkey

28 September 2021 - 30 September 2021

28 September 2021 - 30 September 2021

LIVENARCH-VII 2021 International Congress

Session Moderator

Trabzon-Turkey

19 February 2020 - 19 February 2020

19 February 2020 - 19 February 2020

Sıfır Atık ÇalıştayıSustainable Development

Working Group

Trabzon-Turkey

25 November 2019 - 25 November 2019

25 November 2019 - 25 November 2019

KTÜ, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Trabzon Şehircilik Şûrası (Konut/Ulaşım: Konut Bölgelerinde Yaşam Kalitesi-Erişebilirlik” MasasıSustainable Development

Moderator

Trabzon-Turkey

25 November 2019 - 25 November 2019

25 November 2019 - 25 November 2019

Trabzon Şehircilik Şûrası

Moderator

Trabzon-Turkey

07 November 2019 - 09 November 2019

07 November 2019 - 09 November 2019

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 43. Kolokyumu

Audience

Ankara-Turkey

25 September 2019 - 28 September 2019

25 September 2019 - 28 September 2019

LIVENARCH-VI 2019 International Congress

Session Moderator

Trabzon-Turkey

07 November 2018 - 09 November 2018

07 November 2018 - 09 November 2018

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu

Audience

İzmir-Turkey

07 November 2017 - 09 November 2017

07 November 2017 - 09 November 2017

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu

Session Moderator

Konya-Turkey

28 April 2016 - 29 April 2016

28 April 2016 - 29 April 2016

KOKAP TÜBİTAK-KAMAG 1007 108G173 no’lu “Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi” Projesi Değerlendirme Çalıştayı

Working Group

Ankara-Turkey

22 January 2016 - 22 January 2016

22 January 2016 - 22 January 2016

TMMOB, Jeofizik MO-Trabzon Şubesi, Yerbilimsel Verilerin Kent Planlamasında Önemi Paneli

Audience

Trabzon-Turkey

29 April 2015 - 29 April 2015

29 April 2015 - 29 April 2015

KOKAP TÜBİTAK-KAMAG 1007 108G173 no’lu “Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi” Projesi Bakanlık Bilgilendirme Toplantısı

Panelists

Ankara-Turkey

26 September 2014 - 26 September 2014

26 September 2014 - 26 September 2014

Şehircilik ve Ulaşım Planlaması SempozyumuSustainable Development

Audience

Trabzon-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

Türkiye Planlama Okulları Birliği 10. Dönem Koordinasyon Toplantısı

Audience

Trabzon-Turkey

06 February 2014 - 07 February 2014

06 February 2014 - 07 February 2014

Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi TÜBİTAK KAMAG (1007) 108G173 no’lu Proje 2. Çalıştayı

Audience

Konya-Turkey

15 November 2013 - 15 November 2013

15 November 2013 - 15 November 2013

Büyükşehirler, Planlama ve Değişim Sorunları Paneli

Audience

Trabzon-Turkey

27 June 2013 - 28 June 2013

27 June 2013 - 28 June 2013

Türkiye Planlama Okulları Birliği 9. Dönem Koordinasyon Toplantısı

Audience

İstanbul-Turkey

18 April 2013 - 19 April 2013

18 April 2013 - 19 April 2013

Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi TÜBİTAK KAMAG (1007) 108G173 no’lu Proje 1. Çalıştayı

Working Group

Trabzon-Turkey

29 October 2012 - 01 November 2012

29 October 2012 - 01 November 2012

MAPPS/ASPRS 2012 Specialty Conference on Emerging Technologies Supporting Geospatial Application (Student volunteer)

Attendee

Florida-United States Of America

16 March 2009 - 22 March 2009

16 March 2009 - 22 March 2009

5. Dünya Su Forumu

Audience

İstanbul-Turkey

01 July 2005 - 01 July 2005

01 July 2005 - 01 July 2005

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Değerlendirme Toplantısı (Konya)

Audience

Konya-Turkey

02 May 2005 - 02 May 2005

02 May 2005 - 02 May 2005

Tuz Gölü ÖÇKB Yönetim Planı 1. Alt Çalışma Grubu Toplantısı (Aksaray)

Working Group

Aksaray-Turkey

01 May 2005 - 01 May 2005

01 May 2005 - 01 May 2005

Tuz Gölü ÖÇKB Yönetim Planı 2. Alt Çalışma Grubu Toplantısı (Konya)

Working Group

Konya-Turkey

01 April 2005 - 01 April 2005

01 April 2005 - 01 April 2005

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Çalıştayı (Ankara)

Working Group

Ankara-Turkey

01 January 2002 - 01 January 2002

01 January 2002 - 01 January 2002

Mimarlar Odası Ulusal Fiziki Plan Semineri

Audience

Ankara-Turkey

01 June 2001 - 01 June 2001

01 June 2001 - 01 June 2001

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Çevre Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri Semineri

Audience

Ankara-Turkey

Scholarships

2012 - 2013

2012 - 2013

1 yıl süreli YÖK doktora sonrası araştırma bursu

YOK

2005 - 2006

2005 - 2006

1 yıl süreli Erasmus bursu

European Commission

1995 - 1997

1995 - 1997

1995-1997 TEV lisans öğrenim bursu, üstün başarı ödülleri ve belgeleri

Foundation

Visual Activities

2021 - 2021

2021 - 2021

Küresel İklim Değişikliği ve Sorunları Üzerine Söyleşi

Radio Program

Sustainable Development
Erdoğan A.

2014 - 2014

2014 - 2014

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali-“Eymir Neden Paylaşılamadı?” belgesel tartışması

Documentary

Erdoğan A.

2009 - 2009

2009 - 2009

Tuz Gölü ÖÇKB Üst Ölçek Planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması

Radio Program

Erdoğan A.

Scientific Research / Working Group Memberships

2012 - Continues

2012 - Continues

Shimberg Center For Housing StudiesSustainable Development

http://www.shimberg.ufl.edu/

University of Florida, United States Of America

2018 - 2021

2018 - 2021

Çevre Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Sustainable Development

https://www.ktu.edu.tr/cevreuam

Karadeniz Technical University, Turkey