Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi

 • 2014 - 2018 Assistant Professor

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi

 • 2013 - 2014 Lecturer PhD

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi

 • 2009 - 2013 Lecturer

  Karadeniz Technical University, Trabzon Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret

 • 2007 - 2009 Research Assistant

  Giresun University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme

 • 2003 - 2007 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Managerial Experience

 • 2011 - 2013 Head of Department

  Karadeniz Technical University, Trabzon Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret

 • 2010 - 2011 Deputy Head of Department

  Karadeniz Technical University, Trabzon Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret

Courses

 • Undergraduate MUHASEBE II

 • Undergraduate GENEL İŞLETME

 • Undergraduate MUHASEBE I

 • Undergraduate SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK