Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Highly Siderophile Element Geochemistry of Basic Volcanics from the Samsun Area, NE Turkey: Preliminary Results

4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019