Araştırma Alanları

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyokimya

 • Enzimoloji

 • Mikrobiyal Biyokimya

 • Biyoinformatik

 • Biyoçeşitlilik

 • Biyoteknoloji

 • Endüstriyel Biyoteknoloji

 • Mikrobiyal Biyoteknoloji

 • Mikrobiyoloji

 • Bakteriyoloji

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik

 • Bitki Moleküler Genetiği

 • Genetik Mühendisliği

 • Mikrobiyal Genetik

 • Temel Bilimler