Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yarık dudak damaklı hastanın sabit bölümlü protezle estetik rehabilitasyonu: Vaka raporu.

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, ss.771