Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gelir ve Fonksiyonel Kamu Harcamaları İlişkisi: Bölgesel Düzeyde

International Journal of Public Finance, cilt.3, sa.1, ss.107-134, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mali Disiplin ve Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir Analiz: Türkiye Örneği

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.185-204, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finlandiya’da Yerel Yönetimler : Türkiye İçin Öneriler

Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.26, sa.3, ss.31-68, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Krizin Etkilerini Azaltmada Mali Yönetişimin Rolü BRICS Ülkeleri Örneği

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (The International Journal of Economic and Social Research), cilt.12, sa.2, ss.185-212, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nordik Ülkelerinde İdarelerarası Mali İlişkiler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, sa.11, ss.127-159, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Cennetleri ve Posta Kutusu Şirketlerin Kamu Maliyesine Etkileri

Atatürk Üniverisitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.30, sa.2, ss.319-341, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BORÇ DEFLASYONU: TEORİNİN GELİŞİMİ VE AVRUPA’DA BORÇ DEFLASYONUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.11, sa.26, ss.1-25, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Borç Deflasyonu: Teorinin Gelişimi ve Avrupa’xxda Borç Deflasyonuna İlişkin Değerlendirmeler

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.11, sa.26, ss.1-28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Makroekonomik Kırılganlık Türkiye ve Şangay Beşlisi Karşılaştırması

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.283-307, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MAKROEKONOMİK KIRILGANLIK: TÜRKİYE VE ŞANGAY BEŞLİSİ KARŞILAŞTIRMASI

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, cilt.13, sa.1, ss.283-307, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mali Saydamlık Açısından Türkiye ve Şangay İşbirliği Örgütü Ülkelerinin Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, sa.12, ss.322-352, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Washington Konsensüsü nden Küresel Mali Krize Mali Disiplin ve Türkiye deki Gelişmeler

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.31-53, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelir İdareleri ve Yolsuzluk Motivasyonlar Fırsatlar ve Mücadele Yolları

Business & Economics Research Journal, cilt.1, sa.4, ss.133-148, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurallı Maliye Politikası Türkiye’ de Kurallı Maliye Politikası Örnekleri

MALIYE DERGISI, sa.158, ss.226-261, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkili Gelir Vergisi Sisteminin Adalet Ve Etkinlik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi Adalet Tartışmalarının Gölgesinde İkili Gelir Vergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.129-154, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Mali Krizi Önlemede Maliye Politikasının Rolü ve Türkiye nin Krize Maliye Politikası Cevabı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.167-195, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sermaye Kaçışına Karşı Mücadelede Dünya Vergi Organizasyonu Oluşturulması Önerisi

Vergi Sorunları Dergisi, sa.241, ss.172-198, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma ve Gelinen Nokta

Finans Politik Ekonomik Yorumlar, cilt.44, sa.510, ss.80-90, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bütçe Esnekliği Çerçevesinde Yıllara İlişkin Bütçe Uygulamalarının Bir Değerlendirmesi

Finans-Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.42, sa.501, ss.60-67, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sermaye Kaçışı Problemi Karşısında Değişen Vergileme Anlayışı

SOSYOEKONOMI, cilt.1, sa.2, ss.137-158, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Sermaye Hareketleri Nedenleri ve Etkileri

Iktisat Isletme Ve Finans, cilt.19, sa.223, ss.103-115, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi İndiriminin Ekonomik Etkileri

Vergi Dünyası Dergisi, cilt.21, sa.254, ss.103-115, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal İstikrarın Korunması ve Önemi

Iktisat Isletme Ve Finans, cilt.16, sa.118, ss.88-98, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ye Yönelik Sermaye Hareketleri ve Ekonomik Etkileri

Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.38, sa.1, ss.45-66, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Validity of Wagner’s Law in Turkey Economy: Meso-Level Analysis

33. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Mayıs 2018, ss.297-307

Küresel Kriz ve AB nin Kriz Karşıtı Maliye Politikalarının Etkinliği Mali Alan Açısından Bir Değerlendirme

28. Türkiye Maliye Sempozyumu Küresel Kriz ve Maliye Politikaları, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2013, ss.218-257

Daha Sağlam Bir Kamu Maliyesinin Unsuru Olarak E Devletin Kamu Maliyesi Alanına Yansımaları

Küreselleşme, Piyasa ve Devlet (2.Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı), Türkiye, 24 - 25 Eylül 2009, cilt.2, ss.227242

Türkiye nin E Devlete Geçiş Zorunluğu

I. Ulusal Bilgi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2002

Türkiye’nin E Devlete Geçiş Zorunluluğu

I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2002, ss.131-144

Kitap & Kitap Bölümleri

TÜRKİYE’DE E-MALİYE UYGULAMALARI: TARİHSEL BİR BAKIŞ

E-YÖNETİŞİM, BEKİR PARLAK, KADİR CANER DOĞAN, Editör, BETA, İstanbul, ss.547-572, 2019

Küresel Kriz Sonrası Devletin Rolünün Yeniden Tanımlanması: Düzenleme ve Denetim Rolünün Hatırlanması

Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, Ahmet Kesik, Hasan Canpolat, Editör, Seçkin Kitapevi, ss.413-433, 2011

Türkiye’de Mali Kural Uygulamaları: Sayısal Olmayan Kurallardan Sayısal Kurallara Geçiş

Mali Kurallar Maliye Politikası Yönetiminde Yeni Bir Eğilim Vergi Harcama Borçlanma vs Üzerine Kurallar ve Sınırlamalar, Coşkun Can Aktan, Ahmet Kesik, Fatih Kaya, Editör, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, ss.326-340, 2010