Dr.Öğr.Üyesi

CİHAN İNAN


Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Genetik

Eğitim Bilgileri

2012 - 2017

2012 - 2017

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilimdalı, Türkiye

2010 - 2012

2010 - 2012

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Anabilimdalı, Türkiye

2005 - 2010

2005 - 2010

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi - Biyoloji Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

Amsacta moorei entomopoxvirus Muhtemel Glikozil Transferaz Geninin (amv248) Yapısal Ve Fonksiyonel Analizi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilimdalı

2012

2012

Yüksek Lisans

Sarı Pas Enfeksiyonuna Dirençli Buğday (Triticum aestivum L.)’da Proteomik Analizler

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Anabilimdalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Fen Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TÜBİTAK-2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Biyoinformatik, Mikrobiyoloji, Viroloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik

2017 - 2018

2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Purification Techniques of Biomolecules

Lisans

Lisans

Doku Kültürü

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Computational Biology

Lisans

Lisans

Viroloji

Lisans

Lisans

Genel Biyoloji - II Lab

Doktora

Doktora

Biyolojik Veritabanları ve Veri Analizi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Gen Terapisi ve Genom Düzenleme

Lisans

Lisans

Genel Biyoloji - II

Lisans

Lisans

OMICs

Lisans

Lisans

Genel Biyoloji Lab II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

OMIC's

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Purification Techniques of Biomolecules

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Proteome profiling of the compatible interaction between wheat and stripe rust

Demirci Y. E. , Inan C., Gunel A., Maytalman D., MERT Z., BAYKAL A. T. , et al.

EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, cilt.145, sa.4, ss.941-962, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Biotechnological Perspective of Entomopoxviruses.

İNAN C.

Eurasian Congress on Molecular Biotechnology, Trabzon, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.41-42

2019

2019

Virulence and complete genome analysis of a new variant of Heliothis armigera single nucleopolyhedrovirus (HearNPV-TR)

EROĞLU G. B. , İNAN C. , DEMİRBAĞ Z.

Eurasian Congress on Molecular Biotechnology, Trabzon, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.111-112

2019

2019

Investigation of Amsacta moorei entomopoxvirus (AMEV) Glycosyl Transferase Activity and Insecticidal Effects

GENÇER D., İNAN C. , DEMİRBAĞ Z. , MURATOĞLU H.

1st International Molecular Plant Protection Congress, Adana, Türkiye, 10 - 13 Nisan 2019

2018

2018

Transcriptional Analysis of Amsacta moorei entomopoxvirus (AMEV) Genes Encode Entry Fusion Complex (EFC) Proteins in HeLa Cells

İNAN C. , DEMİRBAĞ Z.

6th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2018, ss.58

2018

2018

Whole Genome Sequence and Organization of a Lymantria dispar Nucleopolyhedrovirus (LdMNPV) strain from Turkey

Gencer D., İNAN C. , NALÇACIOĞLU R. , Yin F., Zhu Z., Wang J., et al.

International Agricultural, Biological and Life Science Conference, Edirne, Türkiye, 2 Eylül - 05 Aralık 2018, ss.802

2017

2017

Initiation of Amsacta moorei Entomopoxvirus Replication Requires More Than One Viral Structural Proteins

İNAN C. , MURATOĞLU H. , Arif B., DEMİRBAĞ Z.

6th Entomopathogens & Microbial Control Congress, Tokat, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017, ss.22

2017

2017

Amsacta moorei entomopoxvirus (AMEV) infection requires at least one cellular glycosaminoglycan (GAG)

İNAN C. , MURATOĞLU H. , Arif B. M. , DEMİRBAĞ Z.

European Biotechnology Congress, Dubrovnik, Hırvatistan, 25 - 27 Mayıs 2017, cilt.256 identifier

2017

2017

Functional Analysis of Putative glycosyl transferase gene (AMV248) of Amsacta moorei entomopoxvirus

İNAN C. , MURATOĞLU H. , Arif B., DEMİRBAĞ Z.

16th meeting of the IOBC-WPRS Working Group, Tiflis, Gürcistan, 11 - 15 Haziran 2017, ss.103

2016

2016

Neutralization of putative glycosyl transferase gene (AMV248) of Amsacta moorei entomopoxvirus decreases AMEV enfectivity in vitro.

İNAN C. , MURATOĞLU H., Arif B., DEMİRBAĞ Z.

XXI International Poxvirus Asfarvirus and Iridovirus Conference, Strasbourg, Fransa, 1 - 05 Temmuz 2016, ss.1

2015

2015

The putative glycosyl transferase gene (AMV248) of Amsacta moorei entomopoxvirus encodes a heparin binding protein

İNAN C. , MURATOĞLU H., Arif B., DEMİRBAĞ Z.

5th Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.57

2015

2015

Transcriptional analysis of the putative glycosyl transferase gene (amv248) of Amsacta moorei entomopoxvirus

İNAN C. , MURATOĞLU H., Arif B., DEMİRBAĞ Z.

International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control and th 48th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, Vancouer, Kanada, 9 - 13 Ağustos 2015, ss.101

2013

2013

Identification of Early Response Proteins in Compatible and Incompatible Interaction Between Wheat and Stripe Rust

HASANCEBI S., MAYTALMAN D., İNAN C. , DEMIRCI Y. E. , MERT Z., BAYKAL A. T. , et al.

International Conference Plant Disease and Resistance Mechanism, Viyana, Avusturya, 20 - 22 Şubat 2013, ss.80

2012

2012

Buğdayda karşılaştırmalı proteomik analizler bitki-patojen etkileşiminde rol alan proteinlerin belirlenmesi

İNAN C. , MAYTALMAN D., MERT Z., BAYKAL A. T. , ÇEVİK S., GÜNEL A., et al.

2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2012, ss.66

2012

2012

Proteomic approach to investigate wheat resistance response against yellow rust using ProteomeLab PF2D

İNAN C. , MAYTALMAN D., MERT Z., BAYKAL A. T. , ÇEVİK S., GUNEL A., et al.

15th European Congress of Biotechnology, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2012, ss.192

2012

2012

Proteomic investigation of compatible interaction between wheat and yellow rust

DEMIRCI Y. E. , İNAN C. , MERT Z., BAYKAL A. T. , GUNEL A., KORKUT S. V. , et al.

15th European Congress of Biotechnology, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2012, ss.129

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2018

Şubat 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 14

h-indeksi (WOS): 2

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi / Farmakogenomik

http://www.ktu.edu.tr/ilafar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Turkey