Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnşacılık Yaklaşımı Perspektifinden Birleşmiş Milletler Küresel Göç Sözleşmesine Dair Bir Analiz

3rd Politics and International Relations Congress, Trabzon, Türkiye, 12 - 13 Eylül 2019

Terörizm Aracı Olarak Sosyal Medya: Bir Konstrüktivist Bakış

10th International Congress On Social Sciences, China to Adriatic, Rome, İtalya, 14 - 16 Haziran 2019, ss.50-56