Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Belirsiz Entegral Problemlerinin Simgesel Hesaplama ile Çözümü

6th International Multidisciplinary Studies Congress, Engineering Sciences Proceeding Book, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, vol.1, pp.165-171

Books & Book Chapters

Şifreleme Algoritmaları

in: Bilgisayar Sistemlerinde Güvenlik ve Gizlilik, AYDIN Ömer, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.85-103, 2022