Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Belirsiz Entegral Problemlerinin Simgesel Hesaplama ile Çözümü

6th International Multidisciplinary Studies Congress, Engineering Sciences Proceeding Book, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, cilt.1, ss.165-171