Öğr.Gör.

MURAT BURÇİN DERÇİN


Rektörlük

Rektörlük

Eğitim Bilgileri

2011 - 2019

2011 - 2019

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzikoloji Anasanat Dalı, Türkiye

1995 - 2000

1995 - 2000

Lisans

Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

"Türk Müziğinde Santurun icra Şekillerine Yönelik Bir İnceleme"

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzikoloji Anasanat Dalı

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat, Müzik , Müzik Bilimleri, Türk Musıkisi, Folklor ve Müzikoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rektörlük, Güzel Sanatlar Bölümü

2009 - 2018

2009 - 2018

Öğretim Görevlisi

Trabzon Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rektörlük, Güzel Sanatlar Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Akçaabat Yöresinde Köy Düğünleri ve Eğlenceleri

Yılmaz Ş. , Derçin M. B. , Güneysu S.

Halk Kültüründe Oyun Müzik Dans Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2019


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2015

2015

II.Uluslararası Kanun Festivali

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2015

2015

27th EUROPEAN CONGRESS OF RADIOLOGY – ECR 2015

Katılımcı

Wien-Avusturya

2012

2012

Müzik ve Kültürel Doku

Katılımcı

Trabzon-Türkiye