Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2016 19. Acil Tıp Kış Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Malatya, Türkiye

 • 2014 15. acil Tıp sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 1. Bölgesel Acil Tıp Hemşireliği

  Moderatör

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 1. Bölgesel acil Tıp Hemşireliği

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 9. Ulusal Acil tıp Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 Gümüşhane Üniversitesi ilk ve acil yardım sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Gümüşhane, Türkiye

 • 2010 "Simulation applications in emergency medicine education", 1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, MISIR, 29-31 Ekim 2010, vol.9, pp.1825-1829 (Link)

  Katılımcı

  Al-Qahira, Mısır

 • 2010 1. WCLTA

  Panelist

  Al-Qahira, Mısır

 • 2009 Historical development of the Emergency Medicine İn Turkey. 23. Internationa congress of History of Science and Technology

  Katılımcı

  Budapest, Macaristan

 • 2009 23. ICHST

  Panelist

  Budapest, Macaristan

Ödüller

 • Ekim 2015 El Bilek Travmalarında radyografi Kullanımı; Karadeniz El Bilek Kuralları için ikinci adım/11. Türkiye Acil Tıp Kongresi

  TATD

 • Ekim 2015 The Diagnostic Value of Cyclophilin A in Acute Ischemic Stroke/11. Türkiye Acil Tıp Kongresi

  TATD

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 216

h-indeksi (WOS): 7