Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Birinci Basamakta Obezite Yönetimi

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, cilt.11, ss.55-60, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metabolik Sendrom Yönetimi: Bir Olgu Sunumu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, cilt.10, ss.34-36, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Vitamin D Levels in Individuals who Under 18 Ages

8. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019, ss.93

Hypothyroidism and Obesity: A Case Report

8. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019, ss.142

METABOLIC SYNDROME MANAGEMENT: A CASE REPORT

7. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018, ss.15

Kitap & Kitap Bölümleri

Gebelikte ve Doğum Sonrasında COVID-19 Enfeksiyonu

Aile Hekimliği ve COVID-19 Pandemisi, Turan SET, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.34-39, 2020