Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yetersiz anne sütü algısının ek gıdaya geçişe etkisi

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Kongresi, Konya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Doğumdan Hemen Sonra Başlatılan Ten Tene Temasın Anne-Bebek Üzerine etkisi”

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.151-157

İntrapartum Dönemde Uygulanan Vajinal Muayene Sıklığı ve Kadınların Görüşleri

1. Uluslarası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.344-350

Üniversite Öğrencileri Hangi Konularda Sağlık Eğitimi Almak İstiyor?

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, ss.48-49

Üniversite Öğrencilerinde Problemli Cep Telefonu Kullanımı

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, ss.45-46

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Teknolojiye Karşı Tutumları

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, ss.147