Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye Ekonomisini Oluşturan Sektörlerin Üretim Yönü İle Ülke Ekonomisine Katkı Durumlarının İrdelenmesi

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.127-128

Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçerisindeki Yerinin Girdi-Çıktı Yöntemiyle Belirlenmesi

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.126-127

Books & Book Chapters

Other Publications

Metrics

Publication

21
UN Sustainable Development Goals