Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The significance of the furniture and other manufactured goods sector in Turkish economy

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.19-25, 2021 (National Refreed University Journal)

Determination of distribution channels and income distribution in pine nuts marketing (Bergama-Kozak case)

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.52-59, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Requirement, feasibility and possible opportunities of determination of real tariff prices for non-wood herbal products

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.19, no.2, pp.122-128, 2018 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye Ekonomisini Oluşturan Sektörlerin Üretim Yönü İle Ülke Ekonomisine Katkı Durumlarının İrdelenmesi

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.127-128

Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçerisindeki Yerinin Girdi-Çıktı Yöntemiyle Belirlenmesi

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.126-127

Books & Book Chapters

Other Publications