General Information

Institutional Information: Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Uygulamalı Psikoloji
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

1

Biography

Elif Usta, lisans eğitimini 2017 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. 2018 yılında ise TED Üniversitesi Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikoloji yüksek lisans programına başlamıştır.

Elif Usta, lisans öğrenimi süresince birçok araştırmada asistanlık yapmıştır. Lisans stajlarını Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Bournemouth Üniversitesi’nde Biliş ve Bilişsel Sinirbilim Merkezi'nde tamamlamıştır. Lisans mezuniyeti sonrasında bir sivil toplum örgütünde bir yıl süresince psikolog olarak görev yapmış; sığınmacı ve mültecilere psikososyal destek sağlamıştır. Buna ek olarak dezavantajlı gruplara haklarına erişim konusunda destek olan, kar amacı gütmeyen kurumlarda gönüllü veya profesyonel olarak görev almıştır.

Yüksek lisans döneminde ise Uppsala Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Ebeveynlik Araştırma Grubu’nda travma mağduru bireylere yönelik İyileşme Tekniklerinin Öğretilmesi programı kapsamındaki araştırmalarda yer almıştır. Yüksek lisans programı kapsamında süpervizyon altında çocuk ve ergenlerle danışan görüşmeleri gerçekleştirmekte ve TEDUCOPeS isimli üniversite öğrencilerine COVID-19 pandemisi süresince destek sağlayan gönüllü bir oluşumda psikolog olarak görev almaktadır.

Ocak 2020 tarihinde KTÜ Psikoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Elif Usta; bir yandan da TED Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Contact