Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye Ormancılık Sektörünün Finanasmanında Kullanılan Bütçelerin Orman Genel Müdürlüğü Özelinde İrdelenmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.254-261, 2019 (National Refreed University Journal)

Economic rationality Analysis of Forestry Sector with Econometric Methods (The General Diroctorate of Forestry Case)

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.1-6, 2019 (National Refreed University Journal)

Türkiye ormancılık sektörünün finansmanında kullanılan bütçelerin Orman Genel Müdürlüğü özelinde irdelenmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.254-261, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Evaluation of Gender Situation (The Distribution of The Roles in The Family) in Tahtaci Turkmens

1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.1

Türkiye Ekonomisini Oluşturan Sektörlerin Üretim Yönü İle Ülke Ekonomisine Katkı Durumlarının İrdelenmesi

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.127-128

Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçerisindeki Yerinin Girdi-Çıktı Yöntemiyle Belirlenmesi

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.126-127

Financing Requirements and Opportunities in The Turkish Forestry Sector

International Forestry and Enviroment Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.1

Economics and İndustry of Non-Wood Forest Products in Turkish Forestry

International Forestry Symposium, Kastamonu, Turkey, 7 - 10 December 2016, pp.57

Other Publications