Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Evaluation of Gender Situation (The Distribution of The Roles in The Family) in Tahtaci Turkmens

1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.1

Türkiye Ekonomisini Oluşturan Sektörlerin Üretim Yönü İle Ülke Ekonomisine Katkı Durumlarının İrdelenmesi

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.127-128

Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçerisindeki Yerinin Girdi-Çıktı Yöntemiyle Belirlenmesi

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.126-127

Financing Requirements and Opportunities in The Turkish Forestry Sector

International Forestry and Enviroment Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.1 Sustainable Development

Economics and İndustry of Non-Wood Forest Products in Turkish Forestry

International Forestry Symposium, Kastamonu, Turkey, 7 - 10 December 2016, pp.57 Sustainable Development

Other Publications

Metrics

Publication

26
UN Sustainable Development Goals