Öğr.Gör.

ÖMER EMİRKADI


Araklı Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1996 - 1997

1996 - 1997

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

1989 - 1993

1989 - 1993

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İkt. Ve İdari Bil. Fakültesi, İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

1997

1997

Yüksek Lisans

Gümrük Birliği Sürecinde Türk Tarımı ve AB Ortak Tarım Politikasına Uyumu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

TS EN ISO 9001: 2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi

Kalite Yönetimi

Türk Standartları Enstitüsü

2020

2020

TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

Kalite Yönetimi

Türk Standartları Enstitüsü

2020

2020

TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Kalite Yönetimi

Türk Standartları Enstitüsü

2020

2020

TSE EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

Kalite Yönetimi

Türk Standartları Enstitüsü

2018

2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Güncel Gelişmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği

Karadeniz Teknik Akademi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

2015

2015

Etkili İletişim Semineri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Arsin MYO

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, İktisat Politikası, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araklı Ali Cevat Özyurt Myo, Yönetim Ve Organizasyon

2000 - 2004

2000 - 2004

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat

1995 - 1999

1995 - 1999

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İkt. Ve İdari Bil. Fakültesi, İktisat

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Küresel Lojistik

Ön Lisans

Ön Lisans

Gümrük İşlemleri Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Lojistiğe Giriş

Ön Lisans

Ön Lisans

Küresel Lojistik

Ön Lisans

Ön Lisans

Lojistiğe Giriş

Ön Lisans

Ön Lisans

gümrük İşlemleri Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Liman ve Terminal yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Gümrük İşlemleri Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Liman ve Terminal Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Hizmet Pazarlaması

Ön Lisans

Ön Lisans

Lojistiğe Giriş

Ön Lisans

Ön Lisans

Bitirme Projesi

Ön Lisans

Ön Lisans

Mikro Ekonomi

Ön Lisans

Ön Lisans

Makro Ekonomi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Türkiye’nin Kalkınma Süreci ve Beşerî Sermaye Performansının Değerlendirilmesi

Emirkadı Ö.

JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, cilt.5, ss.121-131, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

NEOLİBERALİZM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİNDE EKONOMİK KALKINMANIN YERİ

Emirkadı Ö.

DİYALEKTOLOG, ss.1-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Kapsayıcı Kalkınma Endeksi ve Türkiye’xxnin Gösterdiği Sosoyo Ekonomik Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme

EMİRKADI Ö.

Economics Literature, cilt.1, ss.84-100, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Kapsayıcı Kalkınma Endeksi ve Türkiye'nin Gösterdiği Sosyoekonomik Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme

Emirkadı Ö.

Economics Literature (, cilt.1, ss.84-100, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

EKONOMİK KALKINMA VE BEŞERİ SERMAYE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE TEORİK BİR DEĞERLENDİRME

EMİRKADI Ö.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.97-116, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYENİN ÖNEMİ, İKTİSADİ BÜYÜME İLE İLİŞKİSİ VE SOSYAL BOYUTU ÜZERİNE TEORİK BİR İNCELEME

EMİRKADI Ö.

Ekonomi Bilimleri Dergisi, cilt.11, no.2, ss.131-148, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Küresel Ticarette Lojistik Üslerin Önemi ve Karadeniz Bölgesi Lojistik Üs Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

EMİRKADI Ö.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.6-30, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KÜRESEL KRİZ SONRASI FİNANSAL İSTİKRARIN YENİDEN TESİSİ VE MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALAR

EMİRKADI Ö.

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, cilt.2, ss.170-187, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Türkiye Ekonomisinde İkiz Açıklar: Kuramsal Yaklaşımlar ve Ampirik Literatür Üzerine Değerlendirmeler

EMİRKADI Ö.

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.81-99, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Türkiye Ekonomisinde Mali Sürdürülebilirlik: Teori ve Uygulama

EMİRKADI Ö.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.39-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:TEORİ VE UYGULAMA

EMİRKADI Ö.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.36, ss.39-56, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

2008 Küresel Krizi ve Değişen Para Politikaları: Dünyada ve Türkiye’de Faiz Koridoru Uygulaması

EMİRKADI Ö.

Karadeniz Sosyal Bilimler, cilt.9, ss.465-486, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Türkiye Ekonomisinde Cari Denge Açığı Yapısal mı, Konjonktürel mi?

EMİRKADI Ö.

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.229-249, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Türkiye Ekonomisinde Cari Denge Acığı, Yapısal mı Konjonktürel mi?

EMİRKADI Ö.

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.229-148, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Gelişmekte Olan Ülkeler ve Parasal Kriz Teorileri Üzerine Bazı Değerlendirmeler

EMİRKADI Ö.

SOSYOEKONOMI, cilt.2, ss.35-62, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2003

2003

Türkiye'nin Cari İşlemler Dengesi Açıkları ve IMF'ye Olan Bağımlılığı

EMİRKADI Ö.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.27-46, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

TÜRKİYE’NİN CARİ İŞLEMLER DENGESİ AÇIKLARI VE IMF’YE OLAN BAĞIMLILIĞI

EMİRKADI Ö.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.27-46, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü

EMİRKADI Ö.

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.281-286, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Türkiye’de Beşeri Sermayenin Önemi, İktisadi Büyüme ile İlişkisi ve Sosyal Boyutu Üzerine Teorik Bir İnceleme

EMİRKADI Ö.

3. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Yönetim Konferansı, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2019, cilt.1, no.1, ss.65-66

2018

2018

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇABALARI ve TURİZMİN ROLÜ

EMİRKADI Ö. , BALCI H.

II. INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM CONGRESS, Gümüşhane, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.486-496

2018

2018

Lojistik Sektörü Ve Türkiye Dış Ticaretine Etkiler

EMİRKADI Ö. , BALCI H. B.

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018

2018

2018

Lojistik Hizmet Sunan İşletmelerin Strateji Oluşturmada Bilgi İletişim Teknolojilerine Olan Yatırımlarının Önem

EMİRKADI Ö. , BALCI H. B.

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018

2018

2018

Lojistik Sektörü Ve Türkiye Dış Ticaretine Etkileri

EMİRKADI Ö. , BALCI H.

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018, ss.1

2018

2018

Lojistik Hizmet Sunan İşletmelerin Strateji Oluşturmada Bilgi İletişim Teknolojilerine Olan Yatırımlarının Önemi

Emirkadı Ö. , Balcı H.

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018, ss.1

2016

2016

2008 Küresel Krizi ve Değişen Para Politikaları Dünyada ve Türkiye de Faiz Koridoru Uygulaması

EMİRKADI Ö.

3. Uluslararsı Finandebt Konferansı 2016, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2016, ss.37-49

2016

2016

2008 KÜRESEL KRİZİ ve DEĞİŞEN PARA POLİTİKALARI: DÜNYADA ve TÜRKİYE’de FAİZ KORİDORU UYGULAMASI

EMİRKADI Ö.

3rd International FinanDebt Conference on Debt Crises and Financial Stability, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2016, cilt.1, no.1, ss.37-49

2016

2016

Fiscal Sustainability in the Turkish Economy: Theory and Practise

EMİRKADI Ö.

7th International Conference of Political Economy, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2016, cilt.1, no.1, ss.283-294

2016

2016

Türkiye Ekonomisinde Mali Sürdürülebilirlik Teori ve Uygulama

EMİRKADI Ö.

State, Economy Policy, Taxation and Development, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2016

2016

2016

İs Current Account Deficit in the Turkish Economy Structural or Countercylical

EMİRKADI Ö.

2nd Annual International Conference on social Sciences (AICSS), İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.1, no.1

2016

2016

Is Current Account Deficit in the Turkish Economy Stuctural or Countercylical

EMİRKADI Ö.

2nd Annual International Conference on Social Sciences 2016, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

2008 KRİZİ VE GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTIKALARI/FİNANSAL İSTİKRARI SAĞLAMAYA YÖNELİK BİR ARAÇ: FAİZ KORİDORU UYGULAMASI

EMİRKADI Ö.

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V, "Aytemiz, L","Karayılmazlar, E", Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.343-369, 2018

2018

2018

Makro İktisat Çalışmaları

EMİRKADI Ö.

SOSYAL BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Leve Kent AYTEMİZ, Prof. Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.343-370, 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Üniversal Ekol Yenilikçilik Girişimcilik

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2020

Eylül 2020

demiryolu Mühendisliği

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2020

Temmuz 2020

SOCIALSCI JOURNAL

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2020

Temmuz 2020

SOCIALSCI JOURNAL

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

Journal of the International Scientific Research (IBAD)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Uluslararası Tüm Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

3.ULUSLARARASI EKONOMİ, FİNANS VE YÖNETİM KONFERANSI

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

II. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ

Katılımcı

Gümüşhane-Türkiye

2018

2018

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu

Katılımcı

Bayburt-Türkiye

2018

2018

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu

Katılımcı

Bayburt-Türkiye

2016

2016

3rd International FinanDebt Conference 2016 on Debt Crises and Financial Stability

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

2nd Annual International Conference on Social Sciences (AICSS)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

7. International Conference of Political Economy

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi

Katılımcı

Kars-Türkiye

2005

2005

Türkiye S. İktisat Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

iktisat.biz

http://iktisat.biz/

, Turkey

Duyurular & Dokümanlar

hizmet pazarlaması
Sunum
12.02.2018
hizmet pazarlaması
Sunum
12.02.2018
terminal ve liman yönetimi
Ders Notu
12.02.2018
terminal ve liman yönetimi
Ders Notu
12.02.2018
terminal ve liman yönetimi
Ders Notu
9.02.2018