Arş.Gör.

EMREHAN ÖZCAN


Fen Bilimleri Enstitüsü

-

Şehir ve Bölge Planlama

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama, Türkiye

2014 - 2017

2014 - 2017

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Türkiye

2010 - 2014

2010 - 2014

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması Online Eğitim Programı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Koç Üniversitesi Online Programlar

2018

2018

Alan Yönetimi Sertifikalı Eğitim Programı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Arkeoloji ve Sanat Tarihi , Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Kent Planlaması ve Gelişimi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Kırsal Kalkınmada Turizmin Rolü: Anzer Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Örneği

ÖZCAN E. , Özcan Ş.

19. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, Giresun, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

2019

2019

Kırsal Kalkınmada Turizmin Rolü: Anzer Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

Özcan E. , Özcan Ş.

19. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Giresun, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, cilt.0, sa.0

2018

2018

Mekânsal Dönüşüm Sürecinde Kentsel Arkeolojik Alanların Kentle Bütünleşme Düzeylerinin Avrupa ve Türkiye’deki Örnekler Üzerinden İncelenmesi

ÖZCAN E. , ÖZEN TURAN S.

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, ss.515-516

2017

2017

Ecological Urban Planning and Design Process with Strategic Planning Approach in Ünye City

ÖZCAN E. , ÖZEN TURAN S.

The 2nd International Conference on Urban Planning and Architectural Design for Sustainable Development (UPADSD), Palermo, İtalya, 25 - 27 Ekim 2017, cilt.1, ss.313-326

2017

2017

Ecological Urban Planning and Design Process with Strategic Planning Approach in Ünye City

ÖZCAN E. , ÖZEN TURAN S.

The 2nd International Conference on Urban Planning and Architectural Design for Sustainable Development, Palermo, İtalya, 25 - 27 Ekim 2017, ss.313-325

2017

2017

Trabzon Kent Merkezi Stratejik Turizm Planlaması

ÖZCAN E. , BEYAZLI D.

DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2017, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Ecological Urban Planning and Design Process with Strategic Planning Approach in Ünye City

ÖZCAN E. , ÖZEN TURAN S.

Urban and Transit Planning, Bougdah, H., Versaci, A., Sotoca, A., Trapani, F., Migliore, M., Clark, N., Editör, Springer, Cham, Basel, ss.31-44, 2020

2018

2018

Landscape Planning in Urban Design Competitions: The Case of Lüleburgaz Tosbağa Stream Recreational Area

ÖZKAN D. G. , ÖZCAN E. , DEDEOĞLU ÖZKAN S. , AKYOL D.

Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Christov I., Strauss E.,Gad A.A.,Curebal A. , Eds., Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press Sofıa,, Sofia, ss.96-107, 2018

2018

2018

Landscape Planning in Urban Design Competitions: The Case of Lüleburgaz Tosbağa Stream Recreational Area

ÖZKAN D. G. , ÖZCAN E. , DEDEOĞLU ÖZKAN S. , AKYOL D.

Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Christov I., Strauss E.,Gad A.A.,Curebal A., Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Sofija, ss.96-107, 2018

2018

2018

Landscape Planning in Urban Design Competitions: The Case of Lüleburgaz Tosbağa Stream Recreational Area

ÖZKAN D. G. , ÖZCAN E. , DEDEOĞLU ÖZKAN S. , AKYOL D.

Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Christov I., Strauss E.,Gad A.A.,Curebal A., Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Sofija, ss.96-107, 2018

Ödüller

Ekim 2020

Ekim 2020

Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması 4.Mansiyon

İstanbul Büyükşehir BelediyesiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

19. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi

Katılımcı

Giresun-Türkiye

2018

2018

Kentsel Arkeoloji Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2017

2017

The 2nd International Conference on Urban Planning and Architectural Design for Sustainable Development (UPADSD2)

Katılımcı

Palermo-İtalya

2017

2017

DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2016

2016

ULUSLARARASI KIŞ KENTLERİ SEMPOZYUMU

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2015

2015

15. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ / BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2015

2015

39. DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ KOLOKYUMU

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2015

2015

MACODESU 2015 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

http://www.ktu.edu.tr/cevreuam

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2014 - 2016

2014 - 2016

KTU MASTER PLAN KOMİSYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Turkey