Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkçede “çokça yapan” ve “olan”: Tarama Sözlüğü’nde -AGAn~-AğAn, -GAn ve Diğer Ekli Kelimeler

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, no.53, pp.19-46, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

On the -GIn/-GUn Suffixed Words in the Tarama Sözlüğü

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, vol.7, no.16, pp.497-528, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Comparison of Reporting Clauses in Turkmenian Language and Turkish Language

Uluslararası İdil - Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.276-291, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

An Evaluation of The Reported Speech Sentences in Turkish

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, vol.4, no.9, pp.274-285, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Existential Struggle in “The Shirt of Flame”: A Discursive Analysis Approach

Gazi Türkiyat Dergisi, no.21, pp.181-195, 2017 (International Refereed University Journal)

The use and functions of the gerund affix -Xp in Turkmen Turkish

Kesit Akademi Dergisi, no.10, pp.607-620, 2017 (Other Refereed National Journals)

Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli'den Masallar ve Halk Hikâyeleri

KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol.12, no.23, pp.267-272, 2017 (Other Refereed National Journals)

Gerunds which have person expression in Turkmen Turkish

Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.5, no.2, pp.577-588, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçenin Tarihî Metinlerini “Cümle-Metin” Olarak Okumak

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, vol.0, no.0

Cümlede Bir Öge Görevi Yapan Cümle Örnekleri Üzerine

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 October 2018, pp.1664-1670

Söylem Analizi Denemesi: 3 Numaralı Mühimme Defteri’nde Şehzade Bayezid’in Yakalanmasına İlişkin Yer Alan Hükümler

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 April 2018, pp.226-234

Türkçede Aktarma Cümleleri Üzerine Bir Değerlendirme

IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, vol.0, no.0

Türkmen Türkçesinde -Xp Zarf-Fiil Ekinin Kullanım Özellikleri ve İşlevleri

Türk Dilinde Ekler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2016

Türkmen Türkçesinde Şahıs İfadesi Taşıyan Zarf-Fiiller

VIII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 October 2015

Books & Book Chapters

Bir Kavram Alanı Belirlenmesi: Devrim, İhtilal, İsyan

in: Zamanin İzleri: İlkeler, İdeolojiler ve İsyanlar, Öztürk T., Editor, Ktü Yayınları, Trabzon, pp.11-28, 2017