Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖĞRENCİ VE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SAĞLIK BAKIMINI ETKİLEYEN ETMENLER VE HEMŞİRELİK ALGISI

2. ULUSLARARASI VE 10. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2 - 05 November 2017

Lavender Essential Oil in Clinical Practice

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Turkey, 9 - 12 May 2017, pp.897

The Effect of Patient Information on Anxiety Before Surgery

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.351

Patient Safety and The Affecting Factors

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.390

The Effect of Mechanical Bowel Preparation on Postoperative Physiological Outcomes

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.290

Technology Use To Prevent Pressure Ulcer

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.395

The Perception of Patient Safety Culture Among Surgical Nursing

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.170

Hemşirelik Toplumda Nasıl Algılanıyor?

16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.136

Aromatherapy in Perioperative Nursing Care

1st International and 3rd National Congress on Complementary Therapies and Supportive Care Practices, Antalya, Turkey, 24 November - 26 December 2016, pp.3

Attitudes of Nursing Students Towards Ageism

3rd World Conferences on Health Sciences, Aydın, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.71

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Teknolojiye Karşı Tutumları

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.147

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİYE İLİŞKİN TUTUMLARI

15. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.147

Cerrahi Hemşirelerinde Hasta Güvenliği Algısı

15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016, pp.1

Attitudes of Surgical Nurses Towards Ageism

II International Scientific - Expert Conference ¨Nursing > Yesterday, Today and tomorrow¨, Zenica, Bosnia And Herzegovina, 18 - 21 November 2015, vol.1, no.1, pp.61

Attitudes of Surgical Nurses Towards Ageism in Turkey

Expert Conference with International Participation “Nursing Yesterday, Today and Tomorrow”, Zenica, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 November 2015, pp.3

Koroner Arter Bypass Greft Olan Hastaların Taburculuk Sonrası Bakım Bağımlılıkları

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 November 2015

Sağlık Çalışanlarında Kesici Delici Alet Yaralanmaları

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 November 2015, vol.1, no.1, pp.385

KORONER ARTER BYPASS GREFT OLAN HASTALARIN TABURCULUK SONRASI BAKIM BAĞIMLILIKLARI

9. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.108

Ameliyathanede Hasta Güvenliği: Alet ve Malzeme Sayımına Bakış

9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.570

Ameliyathanede Hasta Güvenliği: Alet ve Malzeme Sayımına Bakış

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 November 2015, vol.1, no.1, pp.570

Cerrahi Hemşirelerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 November 2015, vol.1, no.1, pp.318

Ameliyatlarda Alet ve Malzeme Sayımı Yapılmasına İlişkin Durum Saptaması

9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.156

Koroner Arter Bypass Greft Olan Hastalarin Taburculuk Sonrasi Bakim Bağimliliklari

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 November 2015

Ameliyatlarda Alet ve Malzeme Sayımı Yapılmasına İlişkin Durum Saptaması

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 November 2015, vol.1, no.1, pp.156

Obezite (Bariatrik ) Cerrahisi

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı: Cerrahide Komplikasyonlar ve Yönetimi, Bursa, Turkey, 19 September - 22 March 2015, pp.4 Sustainable Development

Meme Kanserinin Aile Üzerindeki Etkileri

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.257 Sustainable Development

Meme Kanserinin Aile Üzerine Etkileri

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, vol.1, no.1, pp.257 Sustainable Development

Cerrahiden Sonra Hızlandırılmış İyileşme Protokolü ve Protokolün Hemşirelik Hizmetlerindeki Yeri

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Turkey, 19 - 22 March 2015

Obezite (Bariatrik) Cerrahisi

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Turkey, 19 - 22 March 2015, vol.1, no.1, pp.4 Sustainable Development

Toraks Travmaları ve Cerrahisi

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Turkey, 19 - 22 March 2015, vol.1, no.1, pp.18

Toraks Travmaları ve Cerrahisi

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı: Cerrahide Komplikasyonlar ve Yönetimi, Bursa, Turkey, 19 - 22 March 2015, pp.18

Cerrahiden Sonra Hızlandırılmış İyileştirme Protokolü ve Protokolün Hemşirelik Hizmetlerindeki Yeri

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Turkey, 19 - 22 March 2015, vol.1, no.1, pp.31

Cerrahiden Sonra Hızlandırılmış İyileştirme Protokolü ve Protokolün Hemşirelik Hizmetlerindeki Yeri

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Turkey, 19 - 22 March 2015, vol.1, no.1, pp.31

Books & Book Chapters

11. Göz Hastalıklarına İlişkin Bakım Planı a. Katarakt ve Cerrahi

in: HEMŞİRELİK BAKIM PLANLARI: TANILAR, GİRİŞİMLER VE SONUÇLAR, Sevilay Şenol Çelik,Ayişe Karadağ, Editor, Akademi Basın Ve Yayıncılık, İstanbul, pp.715-722, 2019

11. Göz Hastalıklarına İlişkin Bakım Planı a. Katarakt ve Cerrahi

in: Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar, Sevilay Şenol Çelik, Ayişe Karadağ, Editor, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, pp.715-722, 2019

Multipl Travmalı Kazazedenin İlk Yardımı

in: Temel İlk Yardım Bilgi ve Uygulamaları, Gürsoy A., Çilingir D., Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Adana, pp.192-203, 2018

Ülkemizde İlk Yardım İle İlgili Kurumlar

in: Temel İlk Yardım Bilgi ve Uygulamaları, Gürsoy A., Çilingir D., Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Adana, pp.324-333, 2018

Metrics

Publication

71

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

56

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals