Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2015 - Devam Ediyor Çocuklarda demirve vitamin B12 eksikliği

  Baş Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor Türk hematoloji derneği Histiositik hastlaıklar alt grup başkanı

  Başkan

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2015 Türk Pediatrik Hematoloji Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2015 Türk Pediatrik Hematoloji dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2015 - Devam Ediyor histiositozlar alt çalışma grubu

  www.tphd.com.tr

  Türk Pediatrik hematoloji derneği, Turkey

 • 2005 - Devam Ediyor Türk Pediatrik Hematoloji Derneği nutrisyonel anemiler alt çalışma grubu

  www.tphd.com.tr

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Turkey