Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2015 - Continues Çocuklarda demirve vitamin B12 eksikliği

  First Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2015 - Continues Türk hematoloji derneği Histiositik hastlaıklar alt grup başkanı

  Chairman

Scientific Refereeing

 • December 2015 Türk Pediatrik Hematoloji Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • August 2015 Türk Pediatrik Hematoloji dergisi

  National Scientific Refreed Journal

Scientific Research / Working Group Memberships

 • 2015 - Continues histiositozlar alt çalışma grubu

  www.tphd.com.tr

  Türk Pediatrik hematoloji derneği, Turkey

 • 2005 - Continues Türk Pediatrik Hematoloji Derneği nutrisyonel anemiler alt çalışma grubu

  www.tphd.com.tr

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Turkey