Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2011 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

 • 2004 - 2007 Tıpta Uzmanlık

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

 • 1995 - 2001 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Mide kanserli hastalarda trombinle aktive edilebilen fibrinoliz inhibitörü ( TAFİ) ve Trombin -antitrombin kompleksi ( TAT) düzeyleri

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2007 Tıpta Uzmanlık

  Tip 2 diyabetli hastalarda roziglitazon ve metforminin enflamasyon ve endotelyal fonksiyonlara etkisinin karşılaştırılması

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi