Araştırma Alanları

  • Yaşam Bilimleri

  • Bitki Biyolojisi

  • Bitki Fizyolojisi

  • Bitkilerin Büyüme ve Gelişimi

  • Biyokimya

  • Bitki Biyokimyası

  • Temel Bilimler