Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Is traumatic arteriovenous fistula the cause of congestive heart failure? a case report

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.21, no.2, pp.455-458, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Results of ethyl pyruvate application in an experimental ischemia reperfusion model

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.18, no.4, pp.310-314, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of papaverine and carbon dioxide alone or in combination on the blood flow of internal thoracic artery

JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.132, no.5, pp.1126-1130, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Cholesterol crystal embolism - Case report

SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY, vol.32, no.1, pp.113-116, 1998 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Results of Ethyl Pyruvate Application in An Experimental Ischemia Reperfusin Model Deneysel iskemi reperfüzyon modelinde etil pirüvat uygulamasının sonuçları

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, vol.18, no.4, pp.310-314, 2010 (Other Refereed National Journals)

Results of Ethyl Pyruvate Application in An Experimental Ischemia Reperfusin Model

THE HEART SURGERY FORUM, vol.12, pp.37-38, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Abdominal aort koarktasyonları

BURSA TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.1, no.4, pp.31-32, 1997 (National Non-Refereed Journal)

The use of topical cooling device in topical myocardial hypotermia

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.5, pp.228-235, 1997 (Other Refereed National Journals)

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde Gerçekleşen Açık Kalp Ameliyatlarının Değerlendirilmesi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12(4), pp.441-446, 1996 (National Refreed University Journal)

Popliteal Arter Yaralanmaları

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12(4), pp.427-433, 1996 (National Refreed University Journal)

Serbest oksijen radikal temizleyici olarak Aprotinin’in rolü (Deneysel çalışma).

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.2, no.3, pp.208-216, 1994 (Other Refereed National Journals)

Popliteal arter entrapment sendromu

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.1, pp.207-210, 1992 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Result of Ethyl Pyruvate Application in An Experimental Ischemia Reperfusion Model

5. Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 24 - 28 September 2009

Results of Ethyl Pyruvate application in an experimental ischemia reperfusion model

. 5th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 24 - 28 September 2009, vol.12, no.1, pp.37-38

Tromboemboli ile seyreden aksillobrakial gerçek anevrizma olgusu

XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 19 May 2009, vol.18, no.2, pp.127

Arteryel ve venöz oklüzyonla seyreden hemanjioendotelyoma vakası.

XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 19 May 2009, vol.18, no.2, pp.128

Alt ekstremitenin nontravmatik akut arter tıkanıklığında cerrahi tedavi.

XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 19 May 2009, vol.18, no.2, pp.79

Üst ekstremitenin primer derin ven trombozlar

XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 19 May 2009, vol.18, no.2, pp.111

Kritik alt ekstremite iskemisinde cross-femoral bypass

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2008, pp.244

Arteriovenöz fistül fonksiyonunu devam ettirmek için uygulanan sekonder cerrahi girişimler.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2008, pp.252

Brusellozun neden olduğu akut derin ven trombozu

XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 May 2007, pp.144

Effect of N-Acetylcysteine in ischemia-reperfusion injury following experimental aortic occlusion

1th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2005, pp.26

Popliteal arter anevrizmaları

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2005, pp.53

Üst ekstremitede transaxiller yaklaşımla sempatektomi

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2005, pp.214

POPLİTEAL ARTER ANEVRİZMALARI

XII. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2005

Hemodiyaliz için alt ekstremite fistül uygulamaları

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2005, pp.213

Behçet hastalığında rüptüre abdominal aortoiliak anevrizma

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2005, pp.201

RÜPTÜRE ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARI

V. GÖĞÜS ve KALP DAMAR CERRAHİSİ ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 24 October 1998

Rüptüre abdominal aort anevrizmaları

V.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 October 1998, pp.185

Periferik arter hastalığında Qt dispersiyonu ve kardiyak ölüm

XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 29 September - 03 October 1997, pp.312

Üst ekstremite arter yaralanmaları

IV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 29 October - 01 November 1996, vol.4, no.3, pp.76

Aortoiliak oklüzyonlarda cerrahi tedavi

IV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 29 October - 01 November 1996, vol.4, no.3, pp.65

Popliteal arter yaralanmaları

IV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 29 October - 01 November 1996, vol.4, no.3, pp.38

Abdominal aort anevrizmaları

IV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 29 October - 01 November 1996, vol.4, no.3, pp.22

POPLİTEAL ARTER YARALANMALARl

IV. GÖĞÜS ve KALP DAMAR CERRAHİSİ ULUSAL KONGRESİ, MARMARİS, Turkey, 29 October - 01 November 1996

Periferik damar yaralanmaları

III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 30 September 1994, vol.2, pp.33

Tavşan iskelet kası reperfüzyonunda Aprotinin’in rolü

III.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 30 September 1994, vol.2, pp.33