Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1988 - 1991 Tıpta Uzmanlık

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1979 - 1985 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1991 Tıpta Uzmanlık

  Antral Kronik Gastrit Etyolojisinde Helicobacter pylori

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji