Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya, Turkey

 • 2006 - 2009 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  CLICK REAKSİYONU UYGULAMALARI İLE HİBRİT 1,2,3-TRİAZOLLERİN SENTEZİ VE BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Karadeniz Technical University, Fen Fakültesi, Kimya/Organik Kimya

 • 2013 Postgraduate

  TİYOFEN VE 1,2,4-TRİAZOL-3(5)-ON İÇERİKLİ SCIFF BAZLARININ SENTEZİ,KARAKTERİZASYONU VE BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Karadeniz Technical University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English