Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis, characterization, and antioxidant activities of new trisubstituted triazoles

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.36, sa.3, ss.457-466, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

4-[2-(4-Methoxyphenyl)ethyl]-3-(thiophen-2-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one monohydrate

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.67, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Synthesis of Thiophene-Imidazol-Containing Hydrazones

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.607

Synthesis, Characterization And Biological Activities Of New Symmetric Bis-1,2,3-Triazoles With Click Chemistry

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018, ss.77

Bis 1,3,4-Oxadiazole Derivatives: Syntheses, Characterizations, Computational Studies and Antioxidant Activities

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018, ss.76

Antioxidant and Antileishmanial Studies for S-Alkyl 1,3,4-Oxadiazole Derivatives

THE SECOUND JAPAN-TURKEY INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL SCIENCES, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2017, ss.74

Antileishmanial and Antioxidant Studies for Mannich Bases Of 1,3,4-Oxadiazoles

THE SECOUND JAPAN-TURKEY INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL SCIENCES, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2017, ss.73

Bis 1 2 4 Triazoles Including Hydrazone and Biological Activities

4th.International BAU Drug Design Congress, 13 - 15 Ekim 2016

Bis-1,2,4-trazoles Including Hydrazone and Biological Activities,

4th. International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.129

Bis-1,2,3-triazollerin Sentezi ve Karakterizasyonu

3. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Trabzon, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, ss.123

Triazol İçerikli Sülfonamidlerin Eldesi,Karakterizasyonu: X-Ray,Ortep Diyagramları

27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 23 - 28 Ağustos 2015, ss.437

Sülfonil Grubu İçeren 1,2,3-Triazol Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 23 - 28 Ağustos 2015, ss.439

Synthesis of New 1,2,4-Triazol compounds including mannich and Schiff Base and Analysis of Biological Activities

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Mart 2015, ss.172

Synthesis and structural of novel substituted 4H-1,2,4-triazol family

44th. Word Chemistry Congress, İstanbul, Türkiye, 11 Ağustos 2013 - 16 Ağustos 2016, ss.2

İmidazol Halkası Taşıyan Bazı Yeni Triazol-5-on’ların Sentezi ve Karakterizasyonu

XXV. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.132

İmidazolyum Zwitter İyonik Sıvıların Sentezi ve Anyon Değiştirme Reaksiyonları

XXV. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.131

Yeni Bazı 1,2,4-Triazol-5-on’ ların Sentezi ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi

XXV. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.213