Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Degenerate maximal hyponormal differential operators for the first order

TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, cilt.43, ss.126-131, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

On the extended spectrum of some quasinormal operators

TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, cilt.41, ss.1477-1481, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microwave-Assisted Synthesis of Some 1H-1,2,4-Triazol-3-one Derivatives

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF CHEMISTRY-SUID-AFRIKAANSE TYDSKRIF VIR CHEMIE, cilt.66, ss.72-76, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MICROWAVE-ASSISTED SYNTHESIS OF SOME 5(6)-NITRO-1H-BENZIMIDAZOLES AND THEIR HYDRAZIDE DERIVATIVES

BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF ETHIOPIA, cilt.27, ss.265-271, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

q-Quasinormal Operators and Its Extended Eigenvalues

Maltepe Journal of Mathematics, cilt.2, ss.9-13, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Degenerate maximal hyponormal differential operators for the first order

Internatiınal Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, 12 - 15 Temmuz 2019, ss.72

Singular Degenerate Normal Differential Operators for First-Order

3rd International Conference of Mathematical Sciences (ICMS), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2019, cilt.2183 identifier identifier

q-Quasinormal Operators and Its Extended Eginvalues

Internatiınal Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2018

Normal Differential Operators for Degenerate First-Order

Internatiınal Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2018, ss.154

Extended Spectrum of Some Quasinormal Operators

International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Temmuz 2017, ss.235 Creative Commons License

Extended spectrum of some quasinormal operators on applied analysis

International Conferance on Applied Anlysis and Mathematical Modelling, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Temmuz 2017, ss.235

Bir Sınıf Yarı Normal Operatörlerin Genişletilmiş Spektrumu

11. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, ss.56 Creative Commons License

Mikrodenetleyici ile Otomasyon Sistemlerinin Kontrolünü gerçekleştiren Deney Seti Tasarımı ve Uygulaması

Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu UMÇÖS 2012, Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2012, ss.313-319

Güneş Enerjisi İle Çalışan Gemi Protopinin Gerçeklenmesi

Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, Çankırı, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2012, ss.56