Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Degenerate maximal hyponormal differential operators for the first order

TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, cilt.43, ss.126-131, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

On the extended spectrum of some quasinormal operators

TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, cilt.41, ss.1477-1481, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microwave-Assisted Synthesis of Some 1H-1,2,4-Triazol-3-one Derivatives

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF CHEMISTRY-SUID-AFRIKAANSE TYDSKRIF VIR CHEMIE, cilt.66, ss.72-76, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MICROWAVE-ASSISTED SYNTHESIS OF SOME 5(6)-NITRO-1H-BENZIMIDAZOLES AND THEIR HYDRAZIDE DERIVATIVES

BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF ETHIOPIA, cilt.27, ss.265-271, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Singular Degenerate Normal Differential Operators for First-Order

3rd International Conference of Mathematical Sciences (ICMS), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2019, cilt.2183 identifier identifier

Extended Spectrum of Some Quasinormal Operators

International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Temmuz 2017, ss.235 Creative Commons License

Bir Sınıf Yarı Normal Operatörlerin Genişletilmiş Spektrumu

11. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, ss.56 Creative Commons License

Mikrodenetleyici ile Otomasyon Sistemlerinin Kontrolünü gerçekleştiren Deney Seti Tasarımı ve Uygulaması

Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu UMÇÖS 2012, Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2012, ss.313-319

Güneş Enerjisi İle Çalışan Gemi Protopinin Gerçeklenmesi

Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, Çankırı, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2012, ss.56