Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DEVLET TEŞVİKLERİNİN TMS/TFRS, BOBİ FRS VE MSUGT ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.355-383, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİNANSAL RAPORLAMADA KALİTE KAVRAMINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Turkish Studies-Economics,Finance,Politics, cilt.14, sa.2, ss.381-394, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BAĞIMSIZ DENETİMDE KANIT VE BİST UYGULAMASI

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.1085-1097, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BDS 701 Kilit Denetim Konuları: BİST İçerisinde Yer Alan Bankalar Ve Sigorta Şirketlerine Yönelik İnceleme

Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.143-155

Kitap & Kitap Bölümleri

MUHASEBEDE TUTARLILIK KAVRAMI VE BİST ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE POLİTİKALARININ İNCELENMESİ

PROF. DR. FEHMİ YILDIZ ANISINA MUHASEBE FİNANS VE DENETİMDE GÜNCEL KONULAR 2018, Çalıyurt K.T., Demirel E., Editör, Ekin Yayınevi, Edirne, ss.12-18, 2018