Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Artvin-Ardanuç Kırsal Mimari Dokusu

4. Ulusal Yapı Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018, ss.459-472

Kırsal Yerleşmelerde Orman Varlığının Mimariye Etkileri Ahşap Evler: Ardanuç

ULUSLARARASI ARTVİN SEMPOZYUMU, Artvin, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1262-1271

Kırsal Turizmde Geleneksel Kırsal Mimari Mirasın Değerlendirilmesi Artvin-Ardanuç

Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.200-208