Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Efficiency of Water Utilization in Health Institutions Based on Provinces

Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, vol.74, no.50, pp.63-72, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Selection of Logistics Center Location with MOORA Method for Black Sea Region of Turkey

Journal of Economics Bibliography, vol.3, no.1, pp.74-82, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Risk Kriterini Dikkate Alan Tesis Yerleşimi Probleminde Uygun Alternatifin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi

18. Uluslarası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.200-201

Analitik Ağ Süreci ve PROMETHEE Teknikleri ile Hastane Yer Seçimi: Trabzon Örneği

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.301

Karadeniz Bölgesi Lojistik Merkez Yer Seçimi İçin MOORA Metodu İle Karar Verme

IV. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 21 - 23 May 2015

Clustering Study on Universty Performance: A Case of Turkey

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.311

Classification of Provinces in Turkey with Decision Trees in Terms of Logistic

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.507

Logistic Centre Location Selection with PROMETHEE: Case of Marmara Region

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.510

TR90 Bölgesi Lojistik Merkezi Yerseçimi İçin Promethee Metodu ile Karar Verme

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2014

TR90 Bölgesi Lojistik Merkezi Yerseçimi İçin Hedef Programlama Tekniği Uygulaması

III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 17 May 2014