Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prefabrike Beton Panel Sistemlerin Konut Üretiminde Kullanım Olanakları

Online Journal Art and Design (DAAI), no.4, ss.66-75, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Prefabrike Beton Panel Sistemlerin Konut Üretiminde Kullanım Olanakları

Online Journal Art and Design (OJAD), no.4, ss.124-133, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Applied Industrial Construction Systems Study in Architectural Education

Architectural Episodes 01:Educational Pursuits and Experiences, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 15 - 16 Kasım 2018, ss.71-86