Prof.Dr.

HACER BAYRAK


Maçka Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimya İşlemleri Teknikleri

Laboratuvar Teknolojileri

Eğitim Bilgileri

2006 - 2010

2006 - 2010

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya / Organik Kimya Abd , Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya / Organik Kimya Abd , Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Bazı Bi- ve Poliheterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Antimikrobial Aktiitelerinin İncelenmesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

2006

2006

Yüksek Lisans

Kükürt İçeren Kiral Dienofiller ve Diels-Alder Reaksiyonları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Almanca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) KVKK FARKINDALIK EĞİTİMİ 1. KISIM ve KVKK FARKINDALIK EĞİTİMİ 2. KISIM

Kalite Yönetimi

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

2020

2020

P705 Uzaktan Denetim Prosedürü ve Uygulaması Eğitimi

Kalite Yönetimi

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

2020

2020

YT ve LAK ile ilgili Dikkat Edilecek Hususlar Eğitimi ve Sınavı

Kalite Yönetimi

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

2019

2019

Kriz ve Zaman Yönetimi Eğitimi ve Sınavı

Kalite Yönetimi

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

2019

2019

Etik ve Tarafsızlık, Bilgilerin Gizliliği ve Güvenliği Eğitimi ve Sınavı

Kalite Yönetimi

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

2019

2019

Ekip, Liderlik ve Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi ve Sınavı

Kalite Yönetimi

Turk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

2019

2019

İletişim Becerileri – İkna Teknikleri Eğitimi ve Sınavı

Kalite Yönetimi

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

2019

2019

TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Temel Bilgilendirme Eğitimi

Kalite Yönetimi

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

2019

2019

TS EN ISO/IEC 17025:2017 Denetçi Eğitimi

Kalite Yönetimi

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

2019

2019

ISO 17034 Denetçi Eğitimi

Kalite Yönetimi

Türk Akreditasyon kurumu (TÜRKAK)

2019

2019

TS EN ISO/IEC 17043 Denetçi Eğitimi ve Sınavı

Kalite Yönetimi

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

2017

2017

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi / İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

2017

2017

TÜRKAK Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı ve Yenilenme Eğitimi

Kalite Yönetimi

TÜRKAK

2017

2017

AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI

Diğer

BİLİM SANAYI VE TEKNOLJİ BAKANLIĞI

2016

2016

TÜRKAK- Laboratuvar Teknik Uzman Oryantasyon Eğitimi

Kalite Yönetimi

TÜRKAK

2016

2016

TURKEY in HORIZON 2020

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TÜBİTAK - IDI -CFCU

2016

2016

TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı ve Yenilenme Eğitimi

Kalite Yönetimi

TÜRKAK

2014

2014

TÜBİTAK-TEMEL VE UYGULAMALI BİLİMLERDE ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Eğitim Yönetimi ve Planlama

KTÜ

2011

2011

Metod Validasyonu Eğitimi

Kalite Yönetimi

TÜBİTAK-UME

2011

2011

Metod Validasyonu Eğitimi

Kalite Yönetimi

TÜBİTAK-UME

2011

2011

Kimyasal Analizlerde Belirsizlik Hesaplanması Eğitimi

Kalite Yönetimi

TÜBİTAK-UME

2010

2010

Analizlerde Kullanılan Kimyasal Maddeler

İş Sağlığı ve Güvenliği

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Trabzon İl Kontrol Lab. Müdürlüğü

2009

2009

Hacim Kalibrasyonu ve Ölçüm Belirsizliği

Kalite Yönetimi

Uzmanlar Metroloji Servisi (UMS)

2009

2009

Terazi Kalibrasyonu ve Ölçüm Belirsizliği

Kalite Yönetimi

Uzmanlar Metroloji Servisi (UMS)

2009

2009

Gaz Kromatografisi ile Oksijenli Bileşikler ve Toplam Oksijen içerik Tayini

Diğer

SEM

2008

2008

Atomik Emisyon Spektroskopisi (ICP: OES) teorik ve pratik eğitim

Diğer

BES Mühendislik

2008

2008

TSE Hacim Kalibrasyonu Eğitimi

Kalite Yönetimi

TSE

2008

2008

TSE Terazi Kalibrasyonu Eğitimi

Kalite Yönetimi

TSE

2008

2008

Gaz Kromatografisi ile Biyodizelde Gliserol ve Mono, Di, Trigliserit Bileşenlerinin Belirlenmesi

Diğer

SEM

2008

2008

ISO 17025:2005 Kuruluş içi Kalite Denetimi- İç Denetçi

Kalite Yönetimi

Gelişim 2000

2008

2008

ISO 17025:2005 Ölçüm Belirsizliği

Kalite Yönetimi

Gelişim 2000

2008

2008

Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

Kalite Yönetimi

UZMAN Akreditasyon Danışmanlık

2008

2008

ISO 17025:2005 Kuruluş içi Kalite Denetimi

Kalite Yönetimi

Gelişim 2000

2008

2008

Gaz Kromatografisi ile Ester, LAME ve Metanol içeriğinin Belirlenmesi

Diğer

SEM

2008

2008

TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetimi

Kimyagerler Derneği

2008

2008

FT-IR/NIR Spektrometre Cihaz Kullanımı Eğitimi/Yöntem Oluşturma

Diğer

TETRA

2008

2008

İyi Üretm Uygulamaları-GMP

Kalite Yönetimi

Kimyagerler Derneği

2008

2008

TS EN ISO/IEC 17025:2005 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar

Kalite Yönetimi

Gelişim 2000

2008

2008

Reformulyzer M3 Çok yönlü Gaz Kromatografisi Hidrokarbon Türlerinin ve Oksijenatların Belirlenmesi

Diğer

SEM

2008

2008

Waters HPLC & Empower Yazılımı Kullanıcı Eğitimi

Diğer

LiKrom Analitik Çözümler Ltd.

Araştırma Alanları

Kimya, Organik Kimya, Heterosiklik Bileşikler Kimyası, Organik Reaksiyon Mekanizmaları, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimya İşlemleri Teknikleri

2015 - 2021

2015 - 2021

Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimya İşlemleri Teknikleri

2014 - 2015

2014 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimya İşlemleri Teknikleri

2008 - 2014

2008 - 2014

Araştırma Görevlisi Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rektörlük, Prof. Dr. Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

MYO Müdür Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Kimyada Temel Kavramlar-I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Perisiklik Reaksiyon Sınıflandırılması

Ön Lisans

Ön Lisans

Kalite Yönetim Sistemleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Ayırma Yöntemleri

Doktora

Doktora

Aktif Metilen Bileşikler ve Reaksiyonları

Ön Lisans

Ön Lisans

Vitamin ve Hormon Biyokimyası

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği

Ön Lisans

Ön Lisans

Kalite Yönetim Sistemleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Laboratuvar Teknikleri-I

Ön Lisans

Ön Lisans

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Ön Lisans

Ön Lisans

Standardizasyon ve Kalite

Ön Lisans

Ön Lisans

Ayırma Yöntemleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Mesleki Deneyim-I

Ön Lisans

Ön Lisans

Farmasötik ve Biyomedikal Analizler

Ön Lisans

Ön Lisans

Kalite Yönetim Sistemleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Laboratuvar Güvenliği

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Laboratuvar Teknikleri-I

Ön Lisans

Ön Lisans

Ayırma Yöntemleri

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Synthesis of Novel Antipyrine Derivatives Possessing Remarkable Antimicrobial Activities

BAYRAK H. , CEBECI Y. U. , KARAOGLU S. A.

CHEMISTRYSELECT, cilt.4, sa.44, ss.12906-12908, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Synthesis and antimicrobial activity of new piperazine-based heterocyclic compounds

OZDEMIR S. B. , CEBECI Y. U. , BAYRAK H. , MERMER A., Ceylan S., DEMİRBAŞ A. , et al.

HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS, cilt.23, sa.1, ss.43-54, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Synthesis and Antimicrobial Activities of Hybrid Heterocyclic Molecules Based on 1-(4-Fluorophenyl)piperazine Skeleton

OZDEMIR S. B. , DEMİRBAŞ N. , CEBECI Y. U. , BAYRAK H. , MERMER A., Ceylan S., et al.

LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY, cilt.14, sa.9, ss.1014-1034, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Novel Microwave Assisted Synthesis and Antimicrobial Activity of New Quinolone-Hybrids

Ceylan S., BAYRAK H. , OZDEMIR S. B. , UYGUN Y., MERMER A., DEMİRBAŞ N. , et al.

LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY, cilt.13, sa.9, ss.636-651, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

SOLID PHASE EXTRACTION OF Cd(II) AND Pb(II) IONS BY A NEW CARBOTHIOAMIDE DERIVATIVE

Ozdes D., DURAN C. , BAYRAK H. , Serencam H., Senturk H. B.

JOURNAL OF THE CHILEAN CHEMICAL SOCIETY, cilt.58, sa.4, ss.2204-2208, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2013

2013

Synthesis and biological activities of methylenebis-4H-1,2,4-triazole derivatives

Uygun Y., BAYRAK H. , Ozkan H.

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.37, sa.5, ss.812-823, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Design and synthesis of some azole derivatives as potential antimicrobial agents

SAHIN D., BAYRAK H. , DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , Alpay-Karaoglu S.

MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH, cilt.21, sa.12, ss.4485-4498, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Synthesis and antimicrobial activities of some new 1,2,4-triazole derivatives

BAYRAK H. , DEMİRBAŞ A. , Bektas H., Karaoglu S. A. , DEMİRBAŞ N.

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.34, sa.6, ss.835-846, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2009

2009

Synthesis of some new 1,2,4-triazoles, their Mannich and Schiff bases and evaluation of their antimicrobial activities

BAYRAK H. , DEMİRBAŞ A. , Karaoglu S. A. , DEMİRBAŞ N.

EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.44, sa.3, ss.1057-1066, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Synthesis and Antimicrobial activites of some Antipyrine-Triazole-Conazoles

BAYRAK H.

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Bazı Yeni Antipirin Karbo (tiyo) amid ve 1,2,4-Triazol Türevlerinin Sentezi ve Anti-tuberküler Aktivitelerinin Karşılaştırılması

Bayrak H. , Uygun Cebeci Y.

The Black Sea Journal of Sciences (Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, KFBD), cilt.9, sa.2, ss.323-334, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Microwave Supported Synthesis of New Quinolone-Thiazolidinone Hybrids and Their Antimicrobial Activities

DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , BAYRAK H. , ŞEN İ., TAFLAN E., MERMER A.

7th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.30

2018

2018

Antioxidant Activity and Synthesis Route of some New Heterocyclic Compounds Containing different Pharmacophores

TAFLAN E., BAYRAK H. , ER M.

1st Eurasia Environmental Chemistry Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, ss.63

2018

2018

Conventional and Microwave Irradiated Synthesis of Highly Substituted Piperazine-Azole Hybrids

ÖZDEMİR BAŞOĞLU S., DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A. , BAYRAK H.

2nd International Conference Expo on Green Chemistry and Engineering (ICEGCE 2018), Barselona, İspanya, 23 - 24 Temmuz 2018, ss.3

2018

2018

Synthesis of New Mannich Bases Containing Imidazo[2,1-ß][1,3,4]Thiadiazole (ITD) Fused Rings With Fluoroquinolone Drugs

TAFLAN E., BAYRAK H. , OZDEMIR S. B. , DEMİRBAŞ N.

2nd International Conference & Expo on Green Chemistry and Engineering (ICEGCE 2018), Barselona, İspanya, 23 - 24 Temmuz 2018, ss.2

2018

2018

Microwave Irradiated Synthesis and Biological Activity Screening Studies of Novel Mannich Bases Containing Fluorophenyl Piperazine Rings

OZDEMIR S. B. , DEMİRBAŞ A. , BAYRAK H. , DEMİRBAŞ N.

2nd International Conference & Expo on Green Chemistry and Engineering (ICEGCE 2018), Barselona, İspanya, 23 - 24 Temmuz 2018, ss.5

2018

2018

Synthesis of some Conazole Analogues and Mannich Bases starting from 4-amino-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one with Microwave Reaction Methods

CEBECI Y. U. , BAYRAK H. , CEYLAN S., OZDEMIR S. B. , DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A.

2nd International Conference & Expo on Green Chemistry and Engineering (ICEGCE 2018), Barselona, İspanya, 23 - 24 Temmuz 2018, ss.1

2018

2018

Antimicrobial Activity and Synthetic Route of some New Heterocyclic Compounds Containing Antipyrine

BAYRAK H. , Uygun Y., KARAOGLU S. A.

1st International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 06 Ocak 2018, ss.158

2018

2018

Synthesis of New Hybrid Molecules Containing ß-Lactam Ring, and Screening for their Antimicrobial, Antioxidant, Anti Ureas & Acetylcolinesterase Activites

BAYRAK H.

1st International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 06 Ocak 2018, ss.77

2018

2018

Antimicrobial, Antioxidant, Anti Ureas & Acetylcholinesterase Activity of some New ß-Lactam Analogs Containing Thiomorpholine and Azole rings

BAYRAK H. , Uygun Y., DEMİRBAŞ N. , Şirin Y.

1st International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 06 Ocak 2018, ss.157

2017

2017

Synthesis and Antimicrobial Activity Evaluatio of New Conazole Scaffolds Bearing Antipyrine Structure

BAYRAK H. , UYGUN CEBECİ Y., MERMER A., DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A.

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 10 - 13 Eylül 2017

2017

2017

Synthesis ans Antimicrobial Activity Evaluatio of New Conazole Scaffolds Bearing Antipyrine Structure

BAYRAK H. , UYGUN CEBECİ Y., MERMER A., DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A.

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 10 - 13 Eylül 2017

2017

2017

Synthesis of Some New Schiff Bases Containing Azole rings starting from Phenylpiperazine and Investigating their Antimicrobial and Antioxidant Activity

BAYRAK H. , MERMER A., DEMİRBAŞ N. , Şirin Y.

INTERNATIONAL CONGRESS ON CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE (ANCON2017), Ankara, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.32

2017

2017

Synthesis of Significant New Mannich Bases Containing Antipyrine, Triazole, Ciprofloxacin And Norfloxacin Groups - Biological Activity Studies

BAYRAK H. , Uygun Cebeci Y., MERMER A., DEMİRBAŞ N.

INTERNATIONAL CONGRESS ON CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE (ANCON2017), Ankara, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.31

2017

2017

Synthesis and Antimicrobial Activity Evaluation of New Conazole Scaffolds Bearing Antipyrine Structure

BAYRAK H. , CEBECİ UYGUN Y., MERMER A., DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A.

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 10 - 13 Eylül 2017

2017

2017

Synthesis and Antimicrobial Evaluation of New Conazole Scaffolds Bearing Antipyrine Structure

BAYRAK H. , Uygun Cebeci Y., Mermer A., DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A.

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences & Technologies / ITWCCST - 2017, Baku, Azerbaycan, 10 - 13 Eylül 2017

2017

2017

Antioxidant and Antimicrobial activity of Newly Synthesized Heterocyclic Compounds Bearing Pharmacophore Groups with ß-Lactam Ring

BAYRAK H. , Uygun Cebeci Y., DEMİRBAŞ N. , Şirin Y.

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences & Technologies / ITWCCST - 2017, Baku, Azerbaycan, 10 - 13 Eylül 2017

2016

2016

Synthesis and Characterization of New Hybrid Molecules Derived from 4-(4-Fluorophenyl)piperazine

DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A. , Başoğlu S., Uygun Y., Mermer A., BAYRAK H.

4th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.84

2016

2016

Synthesis of some Novel ß-Lactam Hybrids Including Azole Rings Based on Piperazine Nucleus

Mermer A., BAYRAK H. , DEMİRBAŞ N. , Uygun Y., Başoğlu S., DEMİRBAŞ A.

4th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.52

2016

2016

Bazı Schiff ve Mannich Bazlarının Sentezi ve Karakterizasyonu

CEYLAN Ş., UYGUN Y., ÖZDEMİR BAŞOĞLU S., MERMER A., BAYRAK H. , DEMİRBAŞ N. , et al.

III. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Trabzon, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016

2016

2016

Yeni 2 5 dihidro 1H pirrollerin Sentezi ve Karakterizasyonu

ÖZDEMİR BAŞOĞLU S., UYGUN Y., MERMER A., BAYRAK H. , CEYLAN Ş., DEMİRBAŞ N. , et al.

III. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Trabzon, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016

2015

2015

Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Nalidixic Acid Based on 1 2 4 Triazole Derivatives

CEYLAN Ş., DEMİRBAŞ N. , BAYRAK H. , UYGUN Y., BAŞOĞLU S., DEMİRBAŞ A.

1st International Turkic World Conference on Chemical Science and Technologies, SARAYOVA, Bosna-Hersek, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.85

2015

2015

SYNTHESİS OF NEW TRİAZOL DERIVATIVES CONTAINING SEVERAL PHARMACOPHORE GROUPS AND INVESTIGATION OF THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITIES

DEMİRBAŞ A. , UYGUN Y., BAŞOĞLU S., MERMER A., BAYRAK H. , CEYLAN Ş., et al.

1st International Turkic World Conference on Chemical Science and Technologies, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

2015

2015

Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Nalidixic Acid Based 1,2,4-Triazole Derivatives

Ceylan S., DEMİRBAŞ N. , BAYRAK H. , Uygun Y., Başoğlu S., DEMİRBAŞ A.

International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies-ITWCCST 2015, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.106

2015

2015

Synthesis and Characterization of Some New Conazole Derived from Ethylpiperazine Nucleus

Başoğlu S., Uygun Y., BAYRAK H. , DEMİRBAŞ N. , Mermer A., DEMİRBAŞ A. , et al.

International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies-ITWCCST 2015, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.104

2015

2015

Synthesis and Antimicrobial Activity Evaluation of New Fluoroquinolone Derivatives Starting from Triptamine

Uygun Y., Başoğlu S., Mermer A., BAYRAK H. , Ceylan S., DEMİRBAŞ A. , et al.

International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies-ITWCCST 2015, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.105

2015

2015

Synthesis of New Triazol Derivatives Containing Several Pharmacophore Groups and Investigation of Their Antimicrobial Activities

DEMİRBAŞ A. , Uygun Y., Başoğlu S., Mermer A., BAYRAK H. , Ceylan S., et al.

International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies-ITWCCST 2015, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.103

2015

2015

Synthesis of new Conazole Derivatives Containing Morpholine and Fluorophenilene rings and Investigation of Their Antimicrobial Activities

BAYRAK H. , Uygun Y., Mermer A., Başoğlu S., DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , et al.

International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies-ITWCCST 2015, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.128

2015

2015

Synthesis of new hybrid compound incorporated Conazole structure

DEMİRBAŞ A. , Uygun Y., BAYRAK H.

16th Tetrahedron Symposium, Berlin, Almanya, 16 - 19 Haziran 2015

2015

2015

Design synthesis and antimicrobial evaluation of novel 1 2 4 triazol type of fluconazole analogues

ARİF M., YILDIZ U., BAYRAK H. , SERAP B., DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , et al.

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Mart 2015

2015

2015

SYNTHESİS OF SOME NEW HYBRID MOLECULES DERİVED FROM INDOLE 3 CARBALDEHYDE

Mermer A., Uygun Y., DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A. , BAYRAK H. , Başoğlu S., et al.

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, 16 - 19 Mart 2015

2015

2015

Design, synthesis and antimicrobial evaluation of novel 1,Z, -triazol type of fluconazole analogues

Mermer A., Uygun Y., BAYRAK H. , Başoğlu S., DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , et al.

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Mart 2015, ss.119

2015

2015

Synthesis of some new hybrid molecules derived from indole-3-carbaldehyde

Mermer A., Uygun Y., DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A. , BAYRAK H. , Başoğlu S., et al.

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Mart 2015, ss.120

2014

2014

Piperazinden Türeyen yeni Florokinolon ve ß-Laktam Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Uygun Y., BAYRAK H. , Mermer A., Civelek N., DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , et al.

2. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2014, ss.207

2014

2014

Farklı Farmakofor Gruplar İçeren Bileşiklerin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

BAYRAK H. , Mermer A., Uygun Y., Civelek N., DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , et al.

2. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2014, ss.231

2014

2014

Florokinolon veya ß-Laktam Halkası İçeren Yeni Hibrit Moleküllerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Uygun Y., BAYRAK H. , Mermer A., Civelek N., DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , et al.

2. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2014, ss.205

2014

2014

Florokinolon veya ß-Laktam Halkası İçeren Piperazin Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Mermer A., Uygun Y., BAYRAK H. , Civelek N., DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , et al.

2. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2014, ss.203

2010

2010

Antipirin Halkası İçeren 1,2,4-Triazol Türevlerinin Sentezi

BAYRAK H. , DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A.

XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2010

2009

2009

Bazı Poliheterosiklik Bileşiklerin Sentezi, Antimikrobial Özelliklerinin İncelenmesi

BAYRAK H.

23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Türkiye, 16 - 20 Haziran 2009

2008

2008

İzonikotinik asit Hidraziti üzerine bir çalışma.

BAYRAK H. , DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A. , Ceylan S., Şahin D., Karaoglu S. A.

XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Gazimagusa, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2008

2008

2008

Synthesis of some new 1,3,4-Thiadiazol-2-ylmethyl-1,2,4-Triazole Derivatives and Investigation of Their Antimicrobial Activities

DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A. , Şahin D., BAYRAK H. , Karaoglu S. A.

EHRLICH II-2nd World Conferance on Magic Bullets Celebrating the 100th Anniversary of the Nobel Prize Award to Paul Ehrlich, Nürnberg, Almanya, 3 - 05 Ekim 2008, ss.11-12

2007

2007

Synthesis of some new 1,2,4-triazol-5-ones containing piperazine and morpholine rings

DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , Şahin D., Ceylan S., BAYRAK H.

International Conferance on Organic Chemistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Haziran 2007, ss.45

2007

2007

Synthesis of some new Shiff base derivatives of acetic acid hydrazides containing 1,2,4-triazole-5-one ring

DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A. , Şahin D., Ceylan S., BAYRAK H.

International Conferance on Organic Chemistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Haziran 2007, ss.44

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

International Journal of Medicinal Chemistry

Özel Sayı Editörü

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2017

Ağustos 2017

7. Çerçeve Programı Projesi

7. Çerçeve Programı Projesi, ERA.Net RUS Plus, Rusya

Haziran 2016

Haziran 2016

Medicinal Chemistry Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

Arabian Journal of Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2014

Nisan 2014

Journal Of Taibah University Medical Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2012

Nisan 2012

Medicinal Chemistry Research (MCRE)

SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK-KBAG (KİMYA BİYOLOJİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU)

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimya İşlemleri Teknikleri, TürkiyeKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

1st Eurasia Environmental Chemistry Congress

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2018

2018

2nd International Conference & Expo on Green Chemistry and Engineering (ICEGCE 2018)

Katılımcı

Barcelona-İspanya

2018

2018

International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018)

Davetli Konuşmacı

Gazimagusa-Kıbrıs (Kktc)

2018

2018

1st International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering

Katılımcı

Gazimagusa-Kıbrıs (Kktc)

2017

2017

TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyonu Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı ve Yenilenme Eğitimi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2017

2017

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences & Technologies / ITWCCST - 2017

Katılımcı

Baku-Azerbaycan

2017

2017

AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

TURKEY in HORIZON 2020

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2016

2016

TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyonu Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı ve Yenilenme Eğitimi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

4. BAU DRUG DESIGN Congress

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

3.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies-ITWCCST 2015

Katılımcı

Sarajevo-Bosna-Hersek

2015

2015

16th Tetrahedron Symposium

Katılımcı

Berlin-Almanya

2015

2015

ERASMUS- STAFF MOBILITY PROGRAM (Personel Ders Verme Programı)

Katılımcı

-İtalya

2014

2014

2. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2013

2013

I. Ulusal Organik Kimya Kongresi

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2010

2010

XXIV. Ulusal Kimya Kongresi

Katılımcı

Zonguldak-Türkiye

2008

2008

XXII. Ulusal Kimya Kongresi

Katılımcı

Mağosa-Kıbrıs (Kktc)

Davetli Konuşmalar

Ocak 2018

Ocak 2018

Synthesis of New Hybrid Molecules Containing ß-Lactam Ring, and Screening for their Antimicrobial, Antioxidant, Anti Ureas & Acetylcolinesterase Activites

Konferans

-Kıbrıs (Kktc)

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 701

h-indeksi (WOS): 10

Jüri Üyelikleri

Aralık-2018

Aralık 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik Sınav Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi