Prof.

HACER BAYRAK


Maçka Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimya İşlemleri Teknikleri

Laboratuvar Teknolojileri

Education Information

2006 - 2010

2006 - 2010

Doctorate

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya / Organik Kimya Abd , Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya / Organik Kimya Abd , Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Karadeniz Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Synthesis of some Bi- and polyheterocyclic compounds and investigation of their antimicrobial activities

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü

2006

2006

Postgraduate

Kükürt İçeren Kiral Dienofiller ve Diels-Alder Reaksiyonları

Zonguldak Bülent Ecevit University, Graduate School Of Natural And Applıed Scıences

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

German

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

TS EN ISO/IEC 17021 - 1 Eğitimi

Quality Management

TURKISH ACCREDITATION AGENCY (TURKAK)

2022

2022

YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon ve Kurumsal İzleme Programları 2022 yılı Değerlendirici Başlangıç Eğitimi

Quality Management

The Higher Education Quality Council of Turkey (THEQC)

2020

2020

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) KVKK FARKINDALIK EĞİTİMİ 1. KISIM ve KVKK FARKINDALIK EĞİTİMİ 2. KISIM

Quality Management

TURKISH ACCREDITATION AGENCY (TURKAK)

2020

2020

P705 Uzaktan Denetim Prosedürü ve Uygulaması Eğitimi

Quality Management

TURKISH ACCREDITATION AGENCY (TURKAK)

2020

2020

YT ve LAK ile ilgili Dikkat Edilecek Hususlar Eğitimi ve Sınavı

Quality Management

TURKISH ACCREDITATION AGENCY (TURKAK)

2019

2019

Kriz ve Zaman Yönetimi Eğitimi ve Sınavı

Quality Management

TURKISH ACCREDITATION AGENCY (TURKAK)

2019

2019

Etik ve Tarafsızlık, Bilgilerin Gizliliği ve Güvenliği Eğitimi ve Sınavı

Quality Management

TURKISH ACCREDITATION AGENCY (TURKAK)

2019

2019

Ekip, Liderlik ve Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi ve Sınavı

Quality Management

TURKISH ACCREDITATION AGENCY (TURKAK)

2019

2019

İletişim Becerileri – İkna Teknikleri Eğitimi ve Sınavı

Quality Management

TURKISH ACCREDITATION AGENCY (TURKAK)

2019

2019

TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Temel Bilgilendirme Eğitimi

Quality Management

TURKISH ACCREDITATION AGENCY (TURKAK)

2019

2019

TS EN ISO/IEC 17025:2017 Denetçi Eğitimi

Quality Management

TURKISH ACCREDITATION AGENCY (TURKAK)

2019

2019

ISO 17034 Denetçi Eğitimi

Quality Management

TURKISH ACCREDITATION AGENCY (TURKAK)

2019

2019

TS EN ISO/IEC 17043 Denetçi Eğitimi ve Sınavı

Quality Management

TURKISH ACCREDITATION AGENCY (TURKAK)

2017

2017

İSG

Occupational Health and Safety

Karadeniz Teknik Üniversitesi / İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

2017

2017

TÜRKAK Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı ve Yenilenme Eğitimi

Quality Management

TÜRKAK

2017

2017

AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI

Other

BİLİM SANAYI VE TEKNOLJİ BAKANLIĞI

2016

2016

TÜRKAK- Laboratuvar Teknik Uzman Oryantasyon Eğitimi

Quality Management

TÜRKAK

2016

2016

TURKEY in HORIZON 2020

Education Management and Planning

TÜBİTAK - IDI -CFCU

2016

2016

TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı ve Yenilenme Eğitimi

Quality Management

TÜRKAK

2014

2014

TÜBİTAK-TEMEL VE UYGULAMALI BİLİMLERDE ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Education Management and Planning

KTÜ

2011

2011

Kimyasal Analizlerde Belirsizlik Hesaplanması Eğitimi

Quality Management

TÜBİTAK-UME

2011

2011

Metod Validasyonu Eğitimi

Quality Management

TÜBİTAK-UME

2011

2011

Metod Validasyonu Eğitimi

Quality Management

TÜBİTAK-UME

2010

2010

Analizlerde Kullanılan Kimyasal Maddeler

Occupational Health and Safety

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Trabzon İl Kontrol Lab. Müdürlüğü

2009

2009

Terazi Kalibrasyonu ve Ölçüm Belirsizliği

Quality Management

Uzmanlar Metroloji Servisi (UMS)

2009

2009

Hacim Kalibrasyonu ve Ölçüm Belirsizliği

Quality Management

Uzmanlar Metroloji Servisi (UMS)

2009

2009

Gaz Kromatografisi ile Oksijenli Bileşikler ve Toplam Oksijen içerik Tayini

Other

SEM

2008

2008

Atomik Emisyon Spektroskopisi (ICP: OES) teorik ve pratik eğitim

Other

BES Mühendislik

2008

2008

TSE Hacim Kalibrasyonu Eğitimi

Quality Management

TSE

2008

2008

TSE Terazi Kalibrasyonu Eğitimi

Quality Management

TSE

2008

2008

Gaz Kromatografisi ile Biyodizelde Gliserol ve Mono, Di, Trigliserit Bileşenlerinin Belirlenmesi

Other

SEM

2008

2008

ISO 17025:2005 Kuruluş içi Kalite Denetimi- İç Denetçi

Quality Management

Gelişim 2000

2008

2008

ISO 17025:2005 Ölçüm Belirsizliği

Quality Management

Gelişim 2000

2008

2008

Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

Quality Management

UZMAN Akreditasyon Danışmanlık

2008

2008

ISO 17025:2005 Kuruluş içi Kalite Denetimi

Quality Management

Gelişim 2000

2008

2008

Gaz Kromatografisi ile Ester, LAME ve Metanol içeriğinin Belirlenmesi

Other

SEM

2008

2008

TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi

Quality Management

Kimyagerler Derneği

2008

2008

İyi Üretm Uygulamaları-GMP

Quality Management

Kimyagerler Derneği

2008

2008

TS EN ISO/IEC 17025:2005 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar

Quality Management

Gelişim 2000

2008

2008

FT-IR/NIR Spektrometre Cihaz Kullanımı Eğitimi/Yöntem Oluşturma

Other

TETRA

2008

2008

Reformulyzer M3 Çok yönlü Gaz Kromatografisi Hidrokarbon Türlerinin ve Oksijenatların Belirlenmesi

Other

SEM

2008

2008

Waters HPLC & Empower Yazılımı Kullanıcı Eğitimi

Other

LiKrom Analitik Çözümler Ltd.

Research Areas

Chemistry, Organic Chemistry, Chemistry of Heterocyclic Compounds, Organic Reaction Mechanisms, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, Maçka Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimya İşlemleri Teknikleri

2015 - 2021

2015 - 2021

Associate Professor

Karadeniz Technical University, Maçka Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimya İşlemleri Teknikleri

2014 - 2015

2014 - 2015

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Maçka Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimya İşlemleri Teknikleri

2008 - 2014

2008 - 2014

Research Assistant PhD

Karadeniz Technical University, Rektörlük

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Director of Vocational School

Karadeniz Technical University, Maçka Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimya İşlemleri Teknikleri

2019 - Continues

2019 - Continues

Birim Kalite Komisyon Koordinatörü

Karadeniz Technical University, Maçka Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimya İşlemleri Teknikleri

2019 - Continues

2019 - Continues

Rectorate Commissioner

Karadeniz Technical University, Rektörlük, KTU Quality Commission

2018 - Continues

2018 - Continues

Staj Başkanı

Karadeniz Technical University, Maçka Meslek Yüksekokulu, Maçka Meslek Yüksekokulu

2017 - Continues

2017 - Continues

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

Karadeniz Technical University, Maçka Meslek Yüksekokulu, KTU Macka Vocational School Board of Directors

2017 - 2021

2017 - 2021

Assistant Director of Vocational School

Karadeniz Technical University, Maçka Meslek Yüksekokulu

Non Academic Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Mirror Committee Chairperson

Other Public Institution, Turkish Standards Institution (TSE), Mirror Committee, Mirror Technical Committee (MTC)

2021 - Continues

2021 - Continues

MTC044, MTC101 and MTC132 membership

Other Public Institution, Turkish Standards Institution (TSE), Mirror Committee, Mirror Technical Committee (MTC)

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Kimyada Temel Kavramlar-I

Postgraduate

Postgraduate

Perisiklik Reaksiyon Sınıflandırılması

Associate Degree

Associate Degree

Kalite Yönetim Sistemleri

Associate Degree

Associate Degree

Ayırma Yöntemleri

Doctorate

Doctorate

Aktif Metilen Bileşikler ve Reaksiyonları

Associate Degree

Associate Degree

Vitamin ve Hormon Biyokimyası

Associate Degree

Associate Degree

Temel Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği

Associate Degree

Associate Degree

Temel Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği

Associate Degree

Associate Degree

Kalite Yönetim Sistemleri

Associate Degree

Associate Degree

Laboratuvar Teknikleri-I

Associate Degree

Associate Degree

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Associate Degree

Associate Degree

Standardizasyon ve Kalite

Associate Degree

Associate Degree

Ayırma Yöntemleri

Associate Degree

Associate Degree

Mesleki Deneyim-I

Associate Degree

Associate Degree

Farmasötik ve Biyomedikal Analizler

Associate Degree

Associate Degree

Kalite Yönetim Sistemleri

Associate Degree

Associate Degree

Laboratuvar Güvenliği

Associate Degree

Associate Degree

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Associate Degree

Associate Degree

Laboratuvar Teknikleri-I

Associate Degree

Associate Degree

Ayırma Yöntemleri

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2019

2019

Synthesis of Novel Antipyrine Derivatives Possessing Remarkable Antimicrobial Activities

BAYRAK H. , CEBECI Y. U. , KARAOGLU S. A.

CHEMISTRYSELECT, vol.4, no.44, pp.12906-12908, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2017

2017

Synthesis and antimicrobial activity of new piperazine-based heterocyclic compounds

OZDEMIR S. B. , CEBECI Y. U. , BAYRAK H. , MERMER A., Ceylan S., DEMİRBAŞ A. , et al.

HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS, vol.23, no.1, pp.43-54, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2016

2016

Novel Microwave Assisted Synthesis and Antimicrobial Activity of New Quinolone-Hybrids

Ceylan S., BAYRAK H. , OZDEMIR S. B. , UYGUN Y., MERMER A., DEMİRBAŞ N. , et al.

LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY, vol.13, no.9, pp.636-651, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2013

2013

SOLID PHASE EXTRACTION OF Cd(II) AND Pb(II) IONS BY A NEW CARBOTHIOAMIDE DERIVATIVE

Ozdes D., DURAN C. , BAYRAK H. , Serencam H., Senturk H. B.

JOURNAL OF THE CHILEAN CHEMICAL SOCIETY, vol.58, no.4, pp.2204-2208, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

2013

2013

Synthesis and biological activities of methylenebis-4H-1,2,4-triazole derivatives

Uygun Y., BAYRAK H. , Ozkan H.

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.37, no.5, pp.812-823, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2012

2012

Design and synthesis of some azole derivatives as potential antimicrobial agents

SAHIN D., BAYRAK H. , DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , Alpay-Karaoglu S.

MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH, vol.21, no.12, pp.4485-4498, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2010

2010

Synthesis and antimicrobial activities of some new 1,2,4-triazole derivatives

BAYRAK H. , DEMİRBAŞ A. , Bektas H., Karaoglu S. A. , DEMİRBAŞ N.

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.34, no.6, pp.835-846, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Synthesis and Antimicrobial activites of some Antipyrine-Triazole-Conazoles

BAYRAK H.

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Synthesis of Some New Kind of Antipyrine Carbo(thio)amide and 1,2,4-Triazole Derivatives and Comparing Their Anti-tubercular Activities

Bayrak H. , Uygun Cebeci Y.

The Black Sea Journal of Sciences (Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, KFBD), vol.9, no.2, pp.323-334, 2019 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Antioxidant Activity and Synthesis Route of some New Heterocyclic Compounds Containing different Pharmacophores

TAFLAN E., BAYRAK H. , ER M.

1st Eurasia Environmental Chemistry Congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.63

2018

2018

Conventional and Microwave Irradiated Synthesis of Highly Substituted Piperazine-Azole Hybrids

ÖZDEMİR BAŞOĞLU S., DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A. , BAYRAK H.

2nd International Conference Expo on Green Chemistry and Engineering (ICEGCE 2018), Barselona, Spain, 23 - 24 July 2018, pp.3

2018

2018

Synthesis of New Mannich Bases Containing Imidazo[2,1-ß][1,3,4]Thiadiazole (ITD) Fused Rings With Fluoroquinolone Drugs

TAFLAN E., BAYRAK H. , OZDEMIR S. B. , DEMİRBAŞ N.

2nd International Conference & Expo on Green Chemistry and Engineering (ICEGCE 2018), Barselona, Spain, 23 - 24 July 2018, pp.2

2018

2018

Microwave Irradiated Synthesis and Biological Activity Screening Studies of Novel Mannich Bases Containing Fluorophenyl Piperazine Rings

OZDEMIR S. B. , DEMİRBAŞ A. , BAYRAK H. , DEMİRBAŞ N.

2nd International Conference & Expo on Green Chemistry and Engineering (ICEGCE 2018), Barselona, Spain, 23 - 24 July 2018, pp.5

2018

2018

Synthesis of some Conazole Analogues and Mannich Bases starting from 4-amino-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one with Microwave Reaction Methods

CEBECI Y. U. , BAYRAK H. , CEYLAN S., OZDEMIR S. B. , DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A.

2nd International Conference & Expo on Green Chemistry and Engineering (ICEGCE 2018), Barselona, Spain, 23 - 24 July 2018, pp.1

2018

2018

Antimicrobial Activity and Synthetic Route of some New Heterocyclic Compounds Containing Antipyrine

BAYRAK H. , Uygun Y., KARAOGLU S. A.

1st International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering, Magosa, Cyprus (Kktc), 3 - 06 January 2018, pp.158

2018

2018

Synthesis of New Hybrid Molecules Containing ß-Lactam Ring, and Screening for their Antimicrobial, Antioxidant, Anti Ureas & Acetylcolinesterase Activites

BAYRAK H.

1st International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering, Magosa, Cyprus (Kktc), 3 - 06 January 2018, pp.77

2018

2018

Antimicrobial, Antioxidant, Anti Ureas & Acetylcholinesterase Activity of some New ß-Lactam Analogs Containing Thiomorpholine and Azole rings

BAYRAK H. , Uygun Y., DEMİRBAŞ N. , Şirin Y.

1st International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering, Magosa, Cyprus (Kktc), 3 - 06 January 2018, pp.157

2017

2017

Synthesis and Antimicrobial Activity Evaluatio of New Conazole Scaffolds Bearing Antipyrine Structure

BAYRAK H. , UYGUN CEBECİ Y., MERMER A., DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A.

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 10 - 13 September 2017

2017

2017

Synthesis ans Antimicrobial Activity Evaluatio of New Conazole Scaffolds Bearing Antipyrine Structure

BAYRAK H. , UYGUN CEBECİ Y., MERMER A., DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A.

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 10 - 13 September 2017

2017

2017

Synthesis of Some New Schiff Bases Containing Azole rings starting from Phenylpiperazine and Investigating their Antimicrobial and Antioxidant Activity

BAYRAK H. , MERMER A., DEMİRBAŞ N. , Şirin Y.

INTERNATIONAL CONGRESS ON CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE (ANCON2017), Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.32

2017

2017

Synthesis of Significant New Mannich Bases Containing Antipyrine, Triazole, Ciprofloxacin And Norfloxacin Groups - Biological Activity Studies

BAYRAK H. , Uygun Cebeci Y., MERMER A., DEMİRBAŞ N.

INTERNATIONAL CONGRESS ON CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE (ANCON2017), Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.31

2017

2017

Synthesis and Antimicrobial Activity Evaluation of New Conazole Scaffolds Bearing Antipyrine Structure

BAYRAK H. , CEBECİ UYGUN Y., MERMER A., DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A.

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 10 - 13 September 2017

2017

2017

Synthesis and Antimicrobial Evaluation of New Conazole Scaffolds Bearing Antipyrine Structure

BAYRAK H. , Uygun Cebeci Y., Mermer A., DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A.

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences & Technologies / ITWCCST - 2017, Baku, Azerbaijan, 10 - 13 September 2017

2017

2017

Antioxidant and Antimicrobial activity of Newly Synthesized Heterocyclic Compounds Bearing Pharmacophore Groups with ß-Lactam Ring

BAYRAK H. , Uygun Cebeci Y., DEMİRBAŞ N. , Şirin Y.

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences & Technologies / ITWCCST - 2017, Baku, Azerbaijan, 10 - 13 September 2017

2016

2016

Synthesis and Characterization of New Hybrid Molecules Derived from 4-(4-Fluorophenyl)piperazine

DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A. , Başoğlu S., Uygun Y., Mermer A., BAYRAK H.

4th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.84

2016

2016

Synthesis of some Novel ß-Lactam Hybrids Including Azole Rings Based on Piperazine Nucleus

Mermer A., BAYRAK H. , DEMİRBAŞ N. , Uygun Y., Başoğlu S., DEMİRBAŞ A.

4th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.52

2016

2016

Bazı Schiff ve Mannich Bazlarının Sentezi ve Karakterizasyonu

CEYLAN Ş., UYGUN Y., ÖZDEMİR BAŞOĞLU S., MERMER A., BAYRAK H. , DEMİRBAŞ N. , et al.

III. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 08 September 2016

2016

2016

Yeni 2 5 dihidro 1H pirrollerin Sentezi ve Karakterizasyonu

ÖZDEMİR BAŞOĞLU S., UYGUN Y., MERMER A., BAYRAK H. , CEYLAN Ş., DEMİRBAŞ N. , et al.

III. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 08 September 2016

2015

2015

Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Nalidixic Acid Based on 1 2 4 Triazole Derivatives

CEYLAN Ş., DEMİRBAŞ N. , BAYRAK H. , UYGUN Y., BAŞOĞLU S., DEMİRBAŞ A.

1st International Turkic World Conference on Chemical Science and Technologies, SARAYOVA, Bosnia And Herzegovina, 27 October - 01 November 2015, pp.85

2015

2015

SYNTHESİS OF NEW TRİAZOL DERIVATIVES CONTAINING SEVERAL PHARMACOPHORE GROUPS AND INVESTIGATION OF THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITIES

DEMİRBAŞ A. , UYGUN Y., BAŞOĞLU S., MERMER A., BAYRAK H. , CEYLAN Ş., et al.

1st International Turkic World Conference on Chemical Science and Technologies, 27 October - 01 November 2015

2015

2015

Synthesis and Investigation of Their Antimicrobial Activities of new Conazole Derivatives Containing Morpholine and Fluorophenilene rings

BAYRAK H. , UYGUN Y., MERMER A., BAŞOĞLU S., DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A. , et al.

1st International Turkic World Conference on Chemical Science and Technologies, 27 October - 01 November 2015

2015

2015

Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Nalidixic Acid Based 1,2,4-Triazole Derivatives

Ceylan S., DEMİRBAŞ N. , BAYRAK H. , Uygun Y., Başoğlu S., DEMİRBAŞ A.

International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies-ITWCCST 2015, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 October - 01 November 2015, pp.106

2015

2015

Synthesis and Characterization of Some New Conazole Derived from Ethylpiperazine Nucleus

Başoğlu S., Uygun Y., BAYRAK H. , DEMİRBAŞ N. , Mermer A., DEMİRBAŞ A. , et al.

International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies-ITWCCST 2015, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 October - 01 November 2015, pp.104

2015

2015

Synthesis and Antimicrobial Activity Evaluation of New Fluoroquinolone Derivatives Starting from Triptamine

Uygun Y., Başoğlu S., Mermer A., BAYRAK H. , Ceylan S., DEMİRBAŞ A. , et al.

International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies-ITWCCST 2015, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 October - 01 November 2015, pp.105

2015

2015

Synthesis of New Triazol Derivatives Containing Several Pharmacophore Groups and Investigation of Their Antimicrobial Activities

DEMİRBAŞ A. , Uygun Y., Başoğlu S., Mermer A., BAYRAK H. , Ceylan S., et al.

International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies-ITWCCST 2015, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 October - 01 November 2015, pp.103

2015

2015

Synthesis of new Conazole Derivatives Containing Morpholine and Fluorophenilene rings and Investigation of Their Antimicrobial Activities

BAYRAK H. , Uygun Y., Mermer A., Başoğlu S., DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , et al.

International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies-ITWCCST 2015, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 October - 01 November 2015, pp.128

2015

2015

Synthesis of new hybrid compound incorporated Conazole structure

DEMİRBAŞ A. , Uygun Y., BAYRAK H.

16th Tetrahedron Symposium, Berlin, Germany, 16 - 19 June 2015

2015

2015

Design synthesis and antimicrobial evaluation of novel 1 2 4 triazol type of fluconazole analogues

ARİF M., YILDIZ U., BAYRAK H. , SERAP B., DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , et al.

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2015

2015

2015

SYNTHESİS OF SOME NEW HYBRID MOLECULES DERİVED FROM INDOLE 3 CARBALDEHYDE

Mermer A., Uygun Y., DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A. , BAYRAK H. , Başoğlu S., et al.

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, 16 - 19 March 2015

2015

2015

Design, synthesis and antimicrobial evaluation of novel 1,Z, -triazol type of fluconazole analogues

Mermer A., Uygun Y., BAYRAK H. , Başoğlu S., DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , et al.

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2015, pp.119

2015

2015

Synthesis of some new hybrid molecules derived from indole-3-carbaldehyde

Mermer A., Uygun Y., DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A. , BAYRAK H. , Başoğlu S., et al.

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2015, pp.120

2014

2014

Piperazinden Türeyen yeni Florokinolon ve ß-Laktam Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Uygun Y., BAYRAK H. , Mermer A., Civelek N., DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , et al.

2. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 March 2014, pp.207

2014

2014

Farklı Farmakofor Gruplar İçeren Bileşiklerin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

BAYRAK H. , Mermer A., Uygun Y., Civelek N., DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , et al.

2. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 March 2014, pp.231

2014

2014

Florokinolon veya ß-Laktam Halkası İçeren Yeni Hibrit Moleküllerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Uygun Y., BAYRAK H. , Mermer A., Civelek N., DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , et al.

2. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 March 2014, pp.205

2014

2014

Florokinolon veya ß-Laktam Halkası İçeren Piperazin Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Mermer A., Uygun Y., BAYRAK H. , Civelek N., DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , et al.

2. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 March 2014, pp.203

2010

2010

Antipirin Halkası İçeren 1,2,4-Triazol Türevlerinin Sentezi

BAYRAK H. , DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A.

XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Turkey, 29 June - 02 July 2010

2009

2009

Bazı Poliheterosiklik Bileşiklerin Sentezi, Antimikrobial Özelliklerinin İncelenmesi

BAYRAK H.

23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Turkey, 16 - 20 June 2009

2008

2008

İzonikotinik asit Hidraziti üzerine bir çalışma.

BAYRAK H. , DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A. , Ceylan S., Şahin D., Karaoglu S. A.

XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Gazimagusa, Turkey, 6 - 10 October 2008

2008

2008

Synthesis of some new 1,3,4-Thiadiazol-2-ylmethyl-1,2,4-Triazole Derivatives and Investigation of Their Antimicrobial Activities

DEMİRBAŞ N. , DEMİRBAŞ A. , Şahin D., BAYRAK H. , Karaoglu S. A.

EHRLICH II-2nd World Conferance on Magic Bullets Celebrating the 100th Anniversary of the Nobel Prize Award to Paul Ehrlich, Nürnberg, Germany, 3 - 05 October 2008, pp.11-12

2007

2007

Synthesis of some new 1,2,4-triazol-5-ones containing piperazine and morpholine rings

DEMİRBAŞ A. , DEMİRBAŞ N. , Şahin D., Ceylan S., BAYRAK H.

International Conferance on Organic Chemistry, Erzurum, Turkey, 5 - 09 June 2007, pp.45

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2016 - Continues

2016 - Continues

International Journal of Medicinal Chemistry

Special Issue Editor

Scientific Refereeing

April 2022

April 2022

KOSGEB

Kimya Gıda Otomotiv İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Turkey

December 2021

December 2021

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE

Journal Indexed in SCI-E

December 2021

December 2021

Turkish Analitical Chemistry

Other journals

October 2021

October 2021

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY

Journal Indexed in SCI-E

September 2021

September 2021

ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY

Journal Indexed in SCI-E

August 2021

August 2021

Turkish Analitical Chemistry

Other journals

March 2021

March 2021

ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY

Journal Indexed in SCI-E

January 2021

January 2021

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE

Journal Indexed in SCI-E

December 2020

December 2020

MEDICINAL CHEMISTRY

Journal Indexed in SCI-E

October 2020

October 2020

GREEN CHEMISTRY LETTERS AND REVIEWS

Journal Indexed in SCI-E

August 2020

August 2020

ARCHIV DER PHARMAZIE

SCI Journal

June 2020

June 2020

LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY

Journal Indexed in SCI-E

June 2020

June 2020

MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH

Journal Indexed in SCI-E

April 2020

April 2020

ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY

Journal Indexed in SCI-E

April 2020

April 2020

MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH

Journal Indexed in SCI-E

November 2019

November 2019

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Other, Erciyes University, Turkey

March 2019

March 2019

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Tekirdağ Namik Kemal University, Turkey

May 2018

May 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Other, Karadeniz Technical University, Turkey

October 2017

October 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP PhD, Tekirdağ Namik Kemal University, Turkey

August 2017

August 2017

FP7 Project

FP7 Project, ERA.Net RUS Plus, Russia

June 2017

June 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP PhD, Tekirdağ Namik Kemal University, Turkey

June 2016

June 2016

Medicinal Chemistry Research

SCI Journal

January 2016

January 2016

Arabian Journal of Chemistry

SCI Journal

April 2014

April 2014

Journal Of Taibah University Medical Sciences

SCI Journal

April 2012

April 2012

Medicinal Chemistry Research (MCRE)

SCI Journal

Scientific Consultations

2014 - 2015

2014 - 2015

Project Consultancy

TÜBİTAK-KBAG (KİMYA BİYOLOJİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU)

Karadeniz Technical University, Maçka Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimya İşlemleri Teknikleri, TurkeyEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

1st Eurasia Environmental Chemistry Congress

Attendee

Antalya-Turkey

2018

2018

2nd International Conference & Expo on Green Chemistry and Engineering (ICEGCE 2018)

Attendee

Barcelona-Spain

2018

2018

1st International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering

Attendee

Gazimagusa-Cyprus (Kktc)

2018

2018

International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018)

Invited Speaker

Gazimagusa-Cyprus (Kktc)

2017

2017

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences & Technologies / ITWCCST - 2017

Attendee

Baku-Azerbaijan

2017

2017

TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyonu Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı ve Yenilenme Eğitimi

Attendee

Ankara-Turkey

2017

2017

AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ VE FUARI

Attendee

İstanbul-Turkey

2016

2016

TURKEY in HORIZON 2020

Attendee

Trabzon-Turkey

2016

2016

TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyonu Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı ve Yenilenme Eğitimi

Attendee

İstanbul-Turkey

2016

2016

4. BAU DRUG DESIGN Congress

Attendee

İstanbul-Turkey

2016

2016

3.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2015

2015

International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies-ITWCCST 2015

Attendee

Sarajevo-Bosnia And Herzegovina

2015

2015

16th Tetrahedron Symposium

Attendee

Berlin-Germany

2015

2015

ERASMUS- STAFF MOBILITY PROGRAM (Personel Ders Verme Programı)

Attendee

-Italy

2014

2014

2. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2013

2013

I. Ulusal Organik Kimya Kongresi

Attendee

Sakarya-Turkey

2010

2010

XXIV. Ulusal Kimya Kongresi

Attendee

Zonguldak-Turkey

2008

2008

XXII. Ulusal Kimya Kongresi

Attendee

Mağosa-Cyprus (Kktc)

Invited Talks

January 2018

January 2018

Synthesis of New Hybrid Molecules Containing ß-Lactam Ring, and Screening for their Antimicrobial, Antioxidant, Anti Ureas & Acetylcolinesterase Activites

Conference

-Cyprus (Kktc)

Citations

Total Citations (WOS): 709

h-index (WOS): 10

Jury Memberships

August-2021

August 2021

Post Graduate

Post Graduate - Gümüşhane Üniversitesi

October-2018

October 2018

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Sakarya Üniversitesi

June-2018

June 2018

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi