Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CALCULATION OF VOLUME CHANGES WITH 3D POINT CLOUDS OF DIFFERENT PHYSICAL ENVIRONMENTS

X. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.490-493

AUTOMATIC EXTRACTION OF TREES BY USING THE MULTIPLE RETURN PROPERTIES OF THE LIDAR POINT CLOUD

X. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.461-664

Yükseklik Tabanlı Bölütlenmiş LiDAR Verilerinden Otomatik Bina Çıkarımı

VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018), Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018, vol.-, pp.1-6

Automatic Extraction of Building Boundaries from High Resolution Images with Active Contour Segmentation

TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017, Adana, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.158-167

Automatic Extraction of Oblique Roofs for Buildings from Point Clouds Produced by High Resolution Colur-Infrared Aerial Images

FIG Working Week 2017, May 29, 2017 - Jun 2, 2017, Helsinki, Finland, Helsinki, Finland, 29 May - 02 June 2017, pp.9002

Yüksek Çözünürlüklü Görüntülerden Üretilen Nokta Bulutu Verisinden Bina Detaylarının Otomatik Çıkarımı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINDA KULLANIMI ÇALIŞTAYI, Samsun, Turkey, 24 April 2017

Yüksek Çözünürlüklü Dijital Hava Görüntülerinin Surf Nokta Belirleme Algoritmasi ile Otomatik Eşleştirilmesi.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB2013), Trabzon, Turkey, 23 - 25 May 2013

Nokta Belirleme Algoritmaları ile Otomatik Görüntü Eşleştirme ve 3B Konum Tespiti

IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU, Zonguldak, Turkey, 16 - 19 October 2012, pp.76

Safranbolu Tarihi Kenti Örneğinde Dökümantasyon Çalışmalarında Fotogrametri ve CBS’nin Birlikte Kullanımı.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2011

Tarihi Kentlere Yönelik Web CBS Uygulaması; Safranbolu Örneği.

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 31 October 2010 - 04 November 2011

Tarihi Eserlerin Dökümantasyonunda Geoinformasyon Tekniklerinin Uygulanması; Safranbolu Örneği.

5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.371-379