Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

  • Haziran 2017 Tez Savunma (Doktora)

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi

    Doktora Tez Savunma Jürisi

Bilimsel Hakemlikler

  • Haziran 2018 Journal of the Indonesian Mathematical Society

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi