Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Sustainability Concept of Future Housing

6.th International Sinan Symposium, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Mart 2010, ss.391-398

E + T = S Formula Eco-Futuristic Architectural Buildings of the Future

6.th International Sinan Symposium, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Mart 2010, ss.384-390