Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BECKWİTH-WİEDEMANN SENDROMU: BİR YENİDOĞAN OLGUSU

1. KARADENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019