Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Bütçe Açığı – Cari Açık İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Testi (1975-2017)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.47-60, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Özelleştirme, Türkiye'de Çay Sektörü ve Çaykur Üzerine Bir Değerlendirme

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.17, no.3, pp.1-21, 2017 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Kredi Notu Eleştirilerini Test Eden Mekanizma: CDS Primleri

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.1, pp.61-77, 2017 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beşeri Sermaye Yatırımlarının Etkinlik Analizi: Eğitim ve Sağlık Yatırımları Özelinde Karadeniz Bölgesi

Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.92

Kamu ve Özel Sektör Dış Borç Stokunun Ekonomik Büyümeye Etkisi: Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Testi

Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.91

Sosyal Güvenlik Harcamaları Yönünden Türkiye-Yunanistan Karşılaştırması

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi Katılım Belgesi, Trabzon, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.37

Books & Book Chapters

Türkiye ve Dünyada Özelleştirme: Kavramsal Çerçeve, Politika ve Uygulama Süreçleri

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XI, Prof. Dr. Arzu KARACA, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.7-20, 2022

Türkiye'de Bütçe Harcama Esnekliği ve Mali Demokrasi Seviyesinin Gelişimi

in: Maliye Alanında Ulusal ve Küresel Değerlendirmeler: Teori, Politika ve Hukuk, Dr. Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.19-35, 2021 Creative Commons License