Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KOLONOSKOPİ SONRASI DALAK RÜPTÜRÜ VE SPLENEKTOMİ

9th EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE, Turkey, 9 - 12 November 2023

SPONTAN ÜRETER PERFORASYONU

9th EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE, Turkey, 9 - 12 November 2023

İBRUTİNİB KULLANIMINA BAĞLI TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZ

TATKON 2023 19. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ, Turkey, 27 - 30 April 2023

İYİLEŞMEYEN BOĞAZ AĞRISI: AKUT EPİGLOTTİT

TATKON 2023 19. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ, Turkey, 27 - 30 April 2023

GÜVENLİ OLMAYAN ABORTUS SONUCU GELİŞEN SEPTİK ŞOK OLGUSU

7th Eurasian Congress on Emergency Medicine &17th Turkish Congress on Emergency Medicine, Turkey, 25 - 28 November 2021

TRAVMA SONRASI DÖRT EKSTREMİTEDE DUYU KAYBI OLMAYAN KUVVET KAYBI: SANTRAL KORD SENDROMU

7th Eurasian Congress on Emergency Medicine &17th Turkish Congress on Emergency Medicine, Turkey, 25 - 28 November 2021

HANTAVİRÜS ENFEKSİYONUNA SEKONDER GELİŞEN RENAL SENDROM

16. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ, 20 - 22 November 2020

GEBELIK SONRASI SINÜS VEN TROMBÜSÜ

7th INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Turkey, 12 - 15 November 2020

Metrics

Publication

10

Project

1