Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Bölgesel Enflasyon Yakınsaması: Panel Birim KökTestlerinden Kanıtlar

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.5, no.2, pp.301-323, 2019 (Other Refereed National Journals)

Mali Sürdürülebilirlik Analizi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.67-84, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Merkez Bankası Dijital Parası ve Para Politikasına Yansımaları

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.3, pp.573-593, 2019 (National Refreed University Journal)

Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi:Türkiye İçin Bir Endeks Önerisi

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.1, pp.112-124, 2019 (National Refreed University Journal)

Türkiye’nin Mali Performansının Ölçülmesi: Endeks Yaklaşımı

MALIYE DERGISI, no.175, pp.55-69, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Politik İstikrarsızlık İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: MENA Ülkeleri İçin Panel Nedensellik Analizi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, pp.271-286, 2018 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Uluslararası Parasal Sistemde Alternatif Arayışlar: Dünya Parasının Uygulanabilirliği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, pp.131-142, 2011 (National Refreed University Journal)

Türk Lirası’ndan Sıfır Atılması İşleminin Tüketici Davranışlarına Etkisi: Trabzon Örnek Olayı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Dergisi, vol.22, no.2, pp.1-16, 2008 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Para Politikası Stratejisinin Belirlenmesi: TCMB Deneyimi

Al-Farabi IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2 - 05 May 2019, pp.21

Negatif Faiz Oranı Politikası: Seçilmiş Ülke Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme

Al-Farabi IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2 - 05 May 2019, pp.22

Geleneksel Olmayan Para Politikalarının Merkez Bankası Bilançosuna Etkisi

IV. International Strategic Research Congress, 7 - 11 November 2018, pp.179

Türkiye ve BRICS Ülkelerinin Kriz Dönemindeki Ekonomik Performanslarının Karşılaştırılması

IV. International Strategic Research Congress, 7 - 11 November 2018, pp.180

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Analitik Bilançosundan Elde Edilen Rasyolar: 1980-2018 Dönemi

UMTEB III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21 - 22 June 2018, pp.744-745

Türkiye’nin 1990-2017 Dönemi Mali Performans Endeksi: Magic Triangle Yaklaşımı

UMTEB III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21 - 22 June 2018, pp.743

Küresel Finansal Krizin Türkiye’nin Makroekonomik Performansına Etkisi: Sihirli Kare Yaklaşımı

UMTEB International Congress on Vacational anf Technical Sciences-II, 10 - 13 May 2018, pp.34

Gürcistan’ın 1997-2016 Dönemi Makroekonomik Performans Endeksi: Sihirli Kare Yaklaşımı

UMTEB International Congress on Vacational anf Technical Sciences-II, 10 - 13 May 2018, pp.35

The Effects of Arab Spring on Economic Performance in MENA Countries

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19 - 22 May 2016, pp.306

Aile İşletmelerinde Başarılı Bir Devir Sürecinin Planlanması: NEXT Projesi

5. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2012, pp.245-258

The Relationship between Government Investments and Firm Agglomerations at TR21 Sub-Region: Panel Causality Analysis

Uluslararası II. Trakya Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Turkey, 1 - 02 October 2010, pp.29-38

Türk Lirası’ndan Sıfır Atılması Operasyonunun Analizi: Beklentiler ve Sonuçlar

The Second Business and Economy International Workshop, Turkey, 28 - 29 June 2007, pp.48-65

Books & Book Chapters

The Stability of the Demand for Money in Turkey

in: Studies on Interdisciplinary Economics and Business Volume II, Özer Özçelik, Editor, Peter Lang, pp.79-87, 2019

Globalization and Monetary Policy

in: Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences 2 , Rasim Yılmaz,Günther Löschnigg, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.79-88, 2018

Küresel Ekonomik Krizin Gürcistan Ekonomisine Etkisi

in: Strategic Researches III: From Local to Global, Silvius Stanciu,Ali Rıza Gökbunar,Turan Gündüz, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.65-75, 2018

2008 Küresel Krizinin Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi Stratejisine Yansımaları

in: İktisadi Krizler ve Türkiye, Nadir EROĞLU-İlhan EROĞLU-Halil İbrahim AYDIN, Editor, Orion Ktabevi, Ankara, pp.367-394, 2015

2008 Küresel Krizinin Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi Stratejisine Yansımaları

in: İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Nadir Eroğlu,İlhan Eroğlu,Halil İbrahim Aydın, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.367-394, 2015